Я  Н  У  А  Р  И

ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ

ДОМАТИ производство на разсад

1. Обработка на семената с Хумустим.

Преди засяване, семената се накисват за 5-6 часа в разтвор от хумус тим, след което се просушават и засяват.

Доза за 1 кг семена  : 40  милилитра хумус тим в 2 л вода  .

Разтвора трябва да бъде с температура около 23-25оС.

Обикновено се използва  чешмяна вода, която е хлорирана, а това е вредно за растенията. Преди употребата й   тя трябва да престои 4-5 часа в отворен съд.

2. Сеитба на семената

– около 15 януари за ранно полско производство;

– от 1 до 10-ти  март за средно ранно производство;

– в началото на м.юни – за късно производство

Семената се засяват в торфени капсули(по 1 семе) или в лехи, щайги, сандъчета – разпръснато или редово, като се използва торопочвена смес, в която се прибавя Агрохумустим:

Доза 5 обемен литра на 1 куб.м торопочвена смес.

3. Пикирането на разсада

Използва същата торопочвена смес, в която  Агрохумустим се посипва в зоната на кореновата система. За едно растение е необходимо около 0,005 обемни литра Агрохумустим.

Пикирането се извършва когато растенията са във фаза 2-3-ти лист(кръстосване).

4. Листно пръскане на разсада с Хумустим.

Извършва се  след 10-ия ден от пикирането, когато растенията са се прихванали и започва тяхното нарастване. Използва се гръбна пръскачка или пулверизатор за по-малки площи.

Доза за една пръскачка:  20 милилитра Хумустим  за 10 л вода.

5. Какво ще постигнем след използване на Хумустим и Агрохумустим?

Дружно поникване на семената, мощно развиване на кореновата система (която е 3-4 пъти по-голяма от не третираните), ускорено нарастване на растенията, значително завишено съдържание на хлорофил в зелената маса, засилена фотосинтеза и формиран по-добър имунитет към болести  и неприятели.

ПИПЕР – производство на разсад

1. Обработка на семената с Хумустим преди засяване

Семената се накисват за 5-6 часа в разтвор от Хумустим, след което се просушават и засяват. Това може да стане  с “рътенето” им. Доза  за 1 кг семена: 40 милилитра хумус тим   в 2 литра вода.

Семената се засяват в предварително приготвена торопочвена смес, в която се прибавя Агрохумустим.

Доза: 1 обемен литър в 1 куб.м почва.

Температурата  на водата да бъде   около 23-25оС. Да не се използва хлорирана вода.

2. Сеитба на семената:

За ранно полско производство – от 20 януари до 5 февруари за Южна България и

– от 1 до 10 февруари за Северна България.

За средно ранно полско производство сеитбата на семена за разсад се извършва от 20 февруари до 30 март.

Семената се засяват в торфени капсули(по 1 семе) или в лехи, щайги, сандъчета – разпръснато или редово, като се използва торопочвена смес, в която се прибавя Агрохумустим:

Доза 5 обемен литра на 1 куб.м торопочвена смес.

3. Пикиране на разсад от пипер с Агрохумустим

 Разсадът се пикира във фаза “кръстосване” (2 същински листа). В зависимост от температурата на отглеждане този период е от:

– 1-15 март ( в отопляеми оранжерии) и

– от 22-март до 1-ви април ( в не отопляеми оранжерии).

При пикирането се използва същата торопочвена смеска, в която се добавя  Агрохумустим в посочената по-горе доза.

4.Листно пръскане на разсада с Хумустим.

Извършва се  след 10-ия ден от пикирането, когато растенията са се прихванали и започва тяхното нарастване. Използва се гръбна пръскачка.

Доза за една пръскачка – 10 литра вода + 20 милилитра Хумустим

Листно пръскане се прави само, ако в торопочвената смес не е използван Агрохумустим

5. Какво ще постигнем след използване на Хумустим и Агрохумустим?

Дружно поникване на семената, мощно развиване на кореновата система (която е 3-4 пъти по-голяма от не третираните), ускорено нарастване на растенията, значително завишено съдържание на хлорофил в зелената маса, засилена фотосинтеза и формиран по-добър имунитет към болести  и неприятели.

ЛИСТНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ – СПАНАК, САЛАТИ БРОКОЛИ И ДР.

отглеждани при оранжерийни условия

1.Производство и засаждане на разсад

Технологията на използване на Хумустим и Агрохумустим при производството на разсад и засаждането му  е същата като при пипера и доматите , посочена по-горе.

2. Листно пръскане с Хумустим

Препоръчаме да се използва 2-3  листни пръскания  през 10 дена, като първото се извършва 7 дни след засаждане на разсада, след прихващане на растенията.

Доза за една гръбна пръскачка: 20 милилитра Хумустим в 10 литра вода

Забележка: За м.януари са посочени практики по дати за отделни култури, които не са еднакви за всички райони на страната и някои от тях се извършват през м.февруари. По-важно е да се спазват сроковете и начините на внасяне на Хумустим и Агрохумустим съобразно фенофазите на растенията.

Ф  Е  В  Р  У  А  Р  И

ЦВЕТНИ КУЛТУРИ

ЦВЕТЯ

През този месец цветята започват да излизат от зимния си покой и е необходимо да се извърши подхранване. Най-добрият хранителен режим за тях е органичното торене с Хумустим.

Как се използва?

1. При саксийни цветя

Препоръчваме да се извърши двукратно  поливане и листно пръскане (с пулверизатор или със гръбна пръскачка на по-големи площи).

Доза: 10 милилитра Хумустим в 2 литра вода.

Обикновено се използва чешмяна вода, която е хлорирана, а това е вредно за растенията. Преди употребата й тя трябва да престои 4-5 часа в отворен съд.

Хумустим е абсолютно безвреден за хора и домашни животни.

2. При засаждане на нови цветя

Когато се засаждат нови цветя или се извършва пресаждане на стари препоръчаме да се използва Агрохумустим (гранулатна форма на Хумустим)

Как се използва?

Може да се прибави към торопочвената смес или се поръси в зоната на кореновата система на растението като за една саксия от 5 литра се препоръча да се сложи една кафена чашка (от 100 милилитра).

С Хумустим и Агрохумустим се засилва растежа и развитието на растенията. Силно се ускорява   образуването на листа, леторасти и цветни пъпки.

Забележка:  При някои цветни култури, които изискват  по-висока киселинност на почвата не се препоръчва използването на Хумустим и Агрохумустим, тъй като той е с алкална реакция на почвения разтвор, т.е.  рН 8-9.

ЗЕЛЕНЧУЦИ

ЛУК ГЛАВИ – производство от арпаджик

1. Обработка на арпаджика с Хумустим.

Преди засаждане арпаджика се почиства и се накисва за 4-6 часа в разтвор на Хумустим.

Доза за 1 кг семена:  40 милилитра в 2 литра вода.

Най благоприятният срок за засаждане на арпаджика е втората половина на февруари до средата на март

2. Листно пръскане с Хумустим във фаза:

1-во листно пръскане  – 2-3 лист;

2-ро листно пръскане   – 10-15 дена след първото

Доза за едно пръскане – 40 мл/дка.

В работния разтвор може да с се прибави прилепител Селект в доза 50 мл/дка

Ефект: Образува се здрав и силен кълн,  мощно развита  коренова система, силно развитие на растенията. Повишава се имунитета им към стресови фактори (измръзване, засушаване и др.)   Ускорява се срока на развитие на растенията. Увеличава се добива и качеството на получената продукция.

ЧЕСЪН

1. Насоки на производство:

за зелено

за зрял чесън

Подходящ срок за засаждане на зимния чесън е през м. октомври. Прибира се през м.юни

Подходящ срок за засаждане на летния чесън е от февруари до средата на м.март. Прибира се през втората половина на м.юли.

2. Обработка с Хумустим.

Преди засаждане луковиците се разделят на скилиди, които се сортират и се накисва за 4-6 часа в разтвор на Хумустим. Засажда се само едрата и средна фракции.

Доза за 1 кг семена: 40 милилитра Хумустим в 2 литра вода

3. Листно пръскане с Хумустим

Извършва се в следните фази от  развитието на растенията:

1-во листно пръскане – 2-3 лист;

2-ро листно пръскане – 10-15 дена след първото

Доза за едно пръскане – 40 мл/дка.

В работния разтвор може да с се прибави  прилепител Селект в доза 50 мл/дка

Ефект: Образува се здрав и силен кълн, мощно развита коренова система, добро развитие на растенията. Повишава се имунитета към стресови фактори (измръзване, засушаване и др.) и се подобрява физиологичната дейност на клетките. Ускорява се срока на развитие на растенията. Увеличава се добива и качеството на продукцията.

М   А   Р   Т

ЗЕЛЕНЧУЦИ

КРАСТАВИЦИ, ТИКВИЧКИ, ДИНИ, ПЪПЕШИ и др.  – производство на разсад

1. Третиране на семената с Хумустим.

Преди сеитба,   семената се накисват  за 5 –6 часа в разтвор на Хумустим. Водата която се използва трябва да бъде с температура около 23-25оС и да не е хлорирана.

Обикновено се използва  чешмяна вода, която е хлорирана, а това е вредно за растенията. Преди употребата й   тя трябва да престои 4-5 часа в отворен съд.

За д р е б н о с е м е н н и т е   в и д о в е  доза за 1 кг семена  – 40 милилитра  в 2 литра вода

За е д р о с е м е н н и т е  доза за 1 кг семена  – 100 милилитра   в 2 литра вода

2. Сеитба на семената

Препоръчаме в торопочвената смес да се прибави 5 обемни литра Агрохумустим в 1 куб.м почва.

3. Листно пръскане с Хумустим

Необходимо е да се извършат най-малко три листни пръскания в следните фази от развитие на растенията:

1-вото листно пръскане при директна сеитба се извършва когато растенията са във фаза 3-4 същински лист

При засаждане на разсад 7-10 дена след прихващането му на полето.

2-ро листно пръскане – 10-15 дена след първото;

3-то листно пръскане – 10-15 дена след второто.

Доза за едно листно пръскане – 40-50 мл/дка, с препоръчителен работен разтвор 20 л/дка.

Какъв ще бъде ефекта: Дружно поникване на семената, мощно развиване на кореновата система (която е 3-4 пъти по-голяма от не третираните). Стимулира се растежа и  развитието на растенията. Повишава се имунитета към болести и неприятели, както и към измръзване, засушаване и др. Силно се повишава хлорофила в листата и се активира фотосинтезата.  Добива се завишава с над 10%, както и количеството на стандартната продукция. Подобряват се и вкусовите качества на плодовете и се удължава срока на съхранение.

КАРТОФИ – ранно полско производство

Третиране на посевния материал с Хумустим

Преди засаждане (2-3 дни) клубените се потапят в разтвор на Хумустим за 1 час .

Доза за 1 тон картофи:  700 милилитра хумус тим в 40 литра вода.

За тази цел се използват  вани, бидони  или други подходящи съдове. Ако картофите са рътени, те се потапят заедно с касетките. Когато това е невъзможно, препоръчаме те да се напръскан обилно с пръскачка с по отворена дюза.

Засаждане

Добре е да се използва  Агрохумустим, който се внася редово в браздата.

Доза на декар: 40-50 обемни.литра

Засаждането се извършва в края на м. февруари – началото на март, когато премине опасността от силно понижаване на минималните температури и почвата се затопли до 4-5оС.

Този срок е различен за отделните райони на страната.

1. Какво ще постигнем след използване на Хумустим и Агрохумустим?

Мощно се развива кореновата система и се формират здрави и силни стъбла. Залага се висок потенциален добив. Повишава се устойчивостта към ниски и високи температури. Повишава се растежа и развитието на растенията.

2. Листно пръскане – виж.м.април.

През вегетацията се извършват две листни пръскания, като първото е когато се оформи туфата на растението.

Внимание? Когато паднат късни слани и предизвикат силни повреди в растенията, решението е Хумустим . Няколко дена след напръскване с Хумустим в доза 50-60 мл/дка, растенията активират развитието си и много бързо се възстановяват. Това е потвърдено от производството в редица райони на страната през 2003 и 2004 г., когато на много места картофите бяха поразени от късните слани.

ЖИТНИ КУЛТУРИ

ОВЕС И ПРОЛЕТЕН ЕЧЕМИК

1.Сеитба

Сеитбата на тези култури трябва да започне в първия пролетен ден, когато времето и състоянието на почвата позволяват да се работи в полето, понякога още в края на м. февруари.

2. Обработка на семената с Хумустим

Доза за 1 тон семена – 1 литър Хумустим.

Извършва се съвместно с фунгицида за обеззаразяване, като във фунгицидния разтвор се добави необходимото  количество на Хумустим .

Ефект: повишава се кълняемата енергия и   дружното поникване на семената. Развива се мощна коренова система. Залага се здрав и продуктивен възел на братене, залага се висок потенциален добив. Стимулира се  растежа и развитието на растенията.  Гарантира се силен старт в началния стадий , който има много голямо значение за получаването на добра реколта.

Листно пръскане – виж м. април

През вегетацията се извършват две листни пръскания като първото е във фаза начало на вретенене

СЛЪНЧОГЛЕД

1`. Сеитба

Започва обикновено в края на м.март и продължава през април. Не трябва да съществува опасност от слани.

2. Обработка на семената с Хумустим

Извършва се 2-3 дена преди засяване на слънчогледа

Доза за 1 тон семена: 1 литър Хумустим.

Третирането (подхранването) на семената се извършва съвместно с фунгицидния разтвор за обеззаразяване, като в работният разтвор на фунгицида се добавя количеството  Хумустим.

Ефект: Поникването на семената се ускорява  и силно  се увеличава  коренообразуването. Осигурява се силен първоначален старт на растенията и се залага висок потенциален добив.

Внимание! От изведените в Института по пшеницата и слънчогледа в Г.Тошево опити със слънчоглед показаха, че само с едно третиране на семената, добивът бе увеличен с 10%. А  това  като разход е 1 стотинка за 1 декар.

3. Листно пръскане – виж м.май.

През вегетацията се препоръчат  две листни пръскани с Хумустим, като първото е във фаза 3-5 лист на растенията.

ЗАХАРНО ЦВЕКЛО

1. Сеитба

Започва обикновено в средата на м.март. Не трябва да съществува опасност от слани, след поникването на семената.

2. Обработка на семената с Хумустим

Преди сеитбата семената се обработват с Хумустим, като

дозата за 1 тон семена е 1 литър Хумустим

Третирането (подхранването) на семената се извършва съвместно с фунгицидния разтвор за обеззаразяване, като в работният разтвор на фунгицида се добавя количеството на Хумустим.

Хумустим  може да участва в хидрофобизацията на семената.

Ефект: Повишава се кълняемата енергия, ускорява се поникването и се увеличава коренообразуването. Залага се висок потенциален добив. Подобрява се физиологичната дейност на клетките. Силно се завишава фотосинтезата и натрупването на хлорофил. Гарантира се висок първоначален старт на развитие на растенията.

3. Листно пръскане – виж м.май.

През вегетацията се извършват  две листни пръскани с Хумустим, като първото е когато растението образува 4-5 листа.

ЕСЕННО ЖИТНИ КУЛТУРИ

ПШЕНИЦА, ЕЧЕМИК И ДР.

1. Листно пръскане с Хумустим

Препоръчат се две листни пръскания във Фазите:

1-во   –  край на братене и начало на вретенене.

2-ро   –  начало на млечна зрелост

Доза за 1 декар – 40-50 милилитра  Хумустим.

Препоръчителен работен разтвор – в 20 л/дка.

Обикновено първото листно пръскане съвпада с периода на третиране на посевите срещу плевели. Препоръчително е Хумустима да се внесе заедно с хербицидния разтвор. Това е и полезно, защото снема стреса на растенията от химикала и спомага да по-добро унищожаване на плевелите.

Второто листно пръскане се извършва в късна фаза от развитие на посевите, затова то трябва да се внася с надземна техника или когато се налага да се пръска срещу житни инсекти.

Ако производителите не искат да извършват второто листно пръскане, тогава ние препоръчваме да се завиши дозата на първото листно пръскане на  70-80 мл/дка.

Препоръка!

При листното пръскане да се използва тегловния метод на дозиране, т.е определеното количество Хумустим да попадне на 1 дка.

Какъв ще бъде резултата от листното пръскане с Хумустим?

Регулира се метаболизма на клетките, в резултат на което растенията по-добре усвояват и трансформират в органични вещества внесените минерални торове. Подобрява се фотосинтезата, завишава се имунитета им към болести и неприятели, към стресови фактори. Регулира се транспирацията на вода в клетките и те по-лесно понасят засушаванията и др.  В резултат на този стимулиращ ефект с над 10-15% се завишава добива и с около 20%  хлебопекарните качества на зърното.

Забележка!  Особеното при използване на Хумустим е това, че трябва да се спазват точно указанията за използване. Много е важно то да започне още с обработката на семената, защото този начален старт от вегетацията е изключително важен. Тогава се формира и бъдещата реколта. Гарантира се много добро коренообразуване и растенията встъпват в зимния покой в една много добра фаза. Този пропуснат етап от използване на Хумустим не се заменя с листното торене. Всяко внасяне е важно за самия етап на развитие на растението.

ОВОЩНИ ВИДОВЕ

ЯБЪЛКА, КРУША, ДЮЛЯ, СЛИВА, ЧЕРЕША, КАЙСИЯ,

ПРАСКОВА, ОРЕХ, БАДЕМ, ЛЕШНИК И ДР.

Създаване на нови насаждения

Най-подходящият срок за засаждане на трайни насаждения е през есента, обикновено през на м.октомври до средата на м. ноември.  Когато се  това се прави през пролетния период, необходимо е  то да става рано на пролет  преди  дръвчетата да се събудили от зимния покой.

1. Обработка на кореновата система с Хумустим.

Преди засаждане, дръвчетата се потапят за не по-малко от 24 часа в разтвор на Хумустим с концентрация на разтвора – 20 милилитра хумус тим в 1 литър вода

Количеството на разтвора  е в зависимост от броя на дръвчетата

2. Засаждане на дръвчетата

Има няколко основни правила при засаждане на овощни дръвчета, които трябва да се спазват. Това са

Избор на подходящо място, приготвяне на дупка, която трябва да не бъде по малка от 60/60/60 см и осигуряване на достатъчно усвоими хранителни вещества в зоната на кореновата система. Много важен етап от развитието на дръвчетата е да се осигури мощна коренова система.

Ние ви предлагаме да използвате гранулатната форма на Хумустим – Агрохумустим  по рецепта на проф.д-р  Георги Сенгалевич.

Как се използва Агрохумустим?

А. П р и   е д р о р а з м е р н и   в и д о в е   –  орех, кестен и др.

Доза за една дупка – 1 обемен литър.

За 1 дка ще бъдат необходими около 10-12 обемни литра

Б/ П р и   с р е д н о р а з м е р н и   в и д о в е :

а. Семкови – ябълка, круша, дюля и др.

Доза за една дупка  –   0,500 обемни литра

За 1 дка ще са необходими 15-18 обемни литра;

б. Костилкови – череша, слива, праскова, кайсия, вишна и др.

Доза за една дупка  – 0,500 обемни литра

За 1 дка ще са необходими около 8-10 обемни литра

В/ Д р е б н о р а з м е р н и   и   х р а с т о в и д н и   в и д о в е   –  лешник, арония и др.

Доза за една дупка: 0,300 обемни литра, или 30-35 обемни литра на декар.

 Агрохумустим се внася в дупки, смесва с почва и се поставя в зоната на кореновата система. Може да не се слага оборски тор. След засаждане задължително се извършва обилна поливка.

Какъв е ефекта от  Агрохумустим: Гарантира се висок процент на прихващане на посадъчния материал За дълго  време ще се осигури хуматен тор, чийто хуминови киселини, натурални етерични масла и всички макро и микроелементи ще предизвикат ускорено и мощно развиване на кореновата система, ще създадат микросреда, която има изключително голямо значение за разграждане и усвояване от корените на необходимите хранителните вещества. От друга страна агроперлита ще подобри водно-физичните свойства на почвата и ще осигури добро влагозадържане. Не е за подценяване и екологичния ефект на Агрохумустим. В крайна сметка дръвчетата ще се развиват силно, с повишен имунитет към болести и вредители, към стресови фактори и др.

След прихващане на дръвчетата, през вегетационния период могат да се извършат 1 поливка с Хумустим с доза 0,500 литра в 1 тон вода. Разход на работния разтвор – 5 л/кв.м., или да се извършат 1-2 листни пръскания с 80 мл/дка., като първото е във фаза “разлистване”

ЛОЗЯ (винени и десертни )

Създаване на нови насаждения

По- подходящ срок за засаждане на лозята е през есента, обикновено през на м.октомври до средата на м. ноември. Когато това се прави през пролетния период, необходимо е  то да става рано на пролет преди  събуждането на лозовия посадъчен материал от зимния покой.

1. Обработка на кореновата система с Хумустим.

Преди засаждане, кореновата система на лозичките се потапя за 24 часа в разтвор на Хумустим с Концентрация на разтвора – 20 милилитра хумус тим  за 1 литър вода

Количеството на разтвора е в зависимост от броя на лозичките

2. Засаждане

За осигуряване висок процент на прихващане на посадъчния материал, за мощно развиване на кореновата система на засадените лозички, за добър старт на младите растения, за по-благоприятно адаптиране към засушаване, за повишаване на имунитета на растенията, за залагане на висока продуктивност е необходимо при засаждането да се спазят няколко основни правила, едно от които е да се осигурят най-важните хранителни вещества на младите лозички. За тази цел препоръчаме АГРОХУМУСТИМ по рецепта на проф.д-р  Георги Сенгалевич. Той вече е с доказан ефект в практиката.

Как се използва Агрохумустим?

Когато се внася в дупки, той се смесва с почва и се поставя в зоната на кореновата система. Може да не се слага оборски тор. След засаждане задължително се извършва обилна поливка.

Доза за една дупка – 0,300 обемни литра.

Какъв е ефекта от  Агрохумустим ?

Гарантира се висок процент на прихващане на посадъчния материал За дълго  време ще се осигури хуматен тор, чийто хуминови киселини, натурални етерични масла и всички макро и микроелементи ще предизвикат ускорено и  мощно развиване на кореновата система, ще създадат микросреда, която има изключително голямо значение за разграждане и усвояване от корените на необходимите хранителните вещества.  От друга страна агроперлита ще подобри водно-физичните свойства на почвата и ще осигури добро влагозадържане. Не е за подценяване и екологичния ефект на Агрохумустим. В крайна сметка лозичките имат силен прираст, развиват здрави леторасти и залагат  силни пъпки. Завишава се имунитета им. Те се адаптират по-добре към засушаване.

През вегетацията могат да се извършат и 1-2 листни пръскания с Хумустим с доза 80 мл/дка, като първото се прави  при пълно разлистване на лозичките.

ЯГОДИ, МАЛИНИ, КЪПИНИ,  КАСИС, БОРОВИНКИ, АРОНИЯ И ДР.

Използване на Хумустим преди засаждане.

Кореновата система на посадъчният материал  се  накисва за около 10-12 часа в разтвор на Хумустим

Доза: 20 милилитра хумус тим в 1 литър вода

Количеството на разтвора се приготвя съобразно количеството посадъчен материал.

Използване на Агрохумустим при засаждане

Ягоди

Засаждат се в двуредова лента – лехово.

Агрохумустим да се внася редово, в основата на браздите.

Доза за 1 дка : 50 обемни литра.

Малини

Агрохумустим да се внася редово, с цел  стимулиране на страничното коренообразуване, което е от голямо значение за тази култура.

Доза за 1 дка : 60-70 обемни литра.

Къпини

Агрохумустим да се внася в дупките, премесен с почва.

Доза за една дупка: 0,250 обемни литра

 За 1 декар ще са необходими  около 25-30 обемни литра

Касис (черен и червен)

Агрохумустим да се внася редово

Доза за 1 дка: 50-55 обемни литра

След засаждане, се извършва задължително  обилно поливане

Ефект: Гарантира се висок процент на прихващане на посадъчния материал За дълго време ще се осигури хуматен тор, чийто хуминови киселини, натурални етерични масла и всички макро и микроелементи ще предизвикат ускорено и мощно развиване на кореновата система, ще създадат микросреда, която има изключително голямо значение за разграждане и усвояване  от корените на необходимите хранителните вещества. От друга страна агроперлита ще подобри водно-физичните свойства на почвата и ще осигури добро влагозадържане. Не е за подценяване и екологичния ефект на Агрохумустим. В крайна сметка растенията имат силен прираст, развиват здрави леторасти и залагат силни пъпки. Завишава се имунитета им. Те се адаптират по-добре към засушаване.

При поливни условия, през вегетационния период могат да се направят 1-2 поливки с Хумустим с доза 0,500 литра в 1 тон вода. Разход на работния разтвор – 5 л/кв.м.

ТЮТЮН – производство на разсад

1. Как да получим здрав и силен разсад ?

Гаранция за това е Агрохумустим. Добавя се към торопочвената смес, която след оформяне на лехите се нанася повърхностно върху лехата с дебелина 2-3 см, след което се преминава към сеитба. Задължително е семената да се претъпкват внимателно и след това да се покрият с почва.

Към 1 кубик торопочвена смес се прибавя 1 обемен литър Агрохумустим

Двете смески се разбъркват много добре.

За 1 дка засята площ са необходими около 75 обемни литра Агрохумустим.

2. Листно пръскане с Хумустим

През вегетацията, след изнасяне на разсада на полето се извършват листни пръскания в следните фази от развитие на тютюна.

1-во листно пръскане – 10 дена след прихващане на тютюневия разсад на полето.

2-ро листно пръскане – във фаза 6-8 лист

3-то листно пръскане – начало на бутонизация.

Доза за едно листно пръскане – 40 милилитра на декар

Листните пръскания се препоръчват да се извършват съвместно с пестицидните разтвори при пръсканията срещу болести и неприятели, защото  Хумустим е съвместим със всички пестициди и не е нужно да се извършват допълнителни разходи за неговото внасяне.  Той освен, че храни растенията, снема и стреса на химикалите върху листата. Листното пръскане се извършва в тихо време,  в късния следобед, когато слънцето  не е  интензивно.

Хумустим и Агрохумустим може да се използват при всички типове тютюн.

Какъв е ефекта: При спазване на  указанията ще се получи здрав и силен разсад, с мощно развита коренова система. Ще се стимулира растежа и развитието на растенията. Ще се засили фотосинтезата на листата, ще се подобри тургура им и ще се засили устойчивостта към болести и стресови фактори като засушаване, въздействие на пестицидите върху листната маса. Благодарение на хуминовите киселини, които са в голямо количество в Хумустима в листната маса ще се натрупват по-малко остатъчни пестициди и др.вредни органични вещества. Хумустим не предизвиква уголемяване на листата при дребнолистните тютюни. Той само засилва и изявява генетичната селекция. В крайна сметка добива ще се завиши с над 15 % , както и качеството на сухите листа.

МОРКОВИ

Производствени направления:

Ранно полско производство.  Сеитба  – от 20 февруари до 10 март

Късно полско производство.  Сеитба между 10 и 20 юни.

Как се използва Хумустим

1. Обработка на семената с Хумустим

Преди да се засеят, семената се накисват в разтвор на хумус тим:

За 1 кг семена :  40 милилитра Хумустим в 2 литра вода

2. Листно пръскане

През вегетацията се извършват две листни пръскания:

1-во – във фаза 2-3-ти  същински лист и

2-ро – начало на удебеляване на корена.

Дозата за едно листно пръскане е 40 милилитра на декар.

Препоръчителен работен разтвор 20 л/дка.

РЕПИЧКИ

1. Сеитба

За пролетно производство семената се засяват в края на февруари- началото на март.

Преди сеитбата те се обработват с Хумустим.

Доза 40 милилитра в 2 литра вода за 1 кг семена.

2. Листно пръскане

През вегетацията се извършват  две листни подхранвания:

1-во – във фаза 1-ви – 2-ри лист

2-ро – 10 дена след първото

Доза 40 милилитра на  декар. Препоръчителен работен разтвор 20 л/дка.

А  П  Р  И  Л

През този месец се извършва сеитбата на повечето  основни окопни култури

ЦАРЕВИЦА

1. Сеитба

Царевицата се засява когато температурата на почвата на дълбочина 10 см стигне 10-12оС.

Това за Северозападна България е  първата десетдневка на м. април.

За Източна, Южна и Югоизточна България – първото и второто десетдневка  на април.

За Добруджа втората половина на април и

за високите полета на Югозападна България и районите с по-късна и студена пролет и с влажни и студени почви – краят на април и първата половина на май.

2. Обработка на семената с Хумустим

Извършва се 2-3 дена преди засяване на царевицата

Доза за 1 тон семена – 1 литър Хумустим

Третирането (подхранването) на семената се извършва съвместно с фунгицидния разтвор за обеззаразяване, като в работния разтвор на фунгицида се добавя количеството Хумустим.

Разходите за обработка на семената с Хумустим за `1 декар са 8 стотинки.

Ефект: Дружно поникване на семената. Мощно се развива кореновата система. Формира се много добър първоначален старт на растенията. Залага се  висок потенциален добив, ускорява се растежа и развитието на растенията, засилва се имунитета им към болести и неприятели. Увеличава се сухоустойчивостта, защото хуминовите киселини, които са основната съставка в Хумустима регулират метаболизма на клетките и създават условия за по-добро адаптиране на растенията към засушаване (измръзване) като регулират транспирацията на водата.

3. Листно пръскане – виж м.май

През вегетационния период на царевицата се извършват 2-3 листни пръскания с Хумустим , като първото е във фаза 3-5 лист на царевицата. Извършва се съвместно с хербицидния разтвор.

ЛЮЦЕРНА – сеитба

Люцерната е многогодишна култура и затова е важно да се осигури добро прихващане и гарниране на посева. За да постигнете този ефект използвайте Хумустим.

Как се използва при люцерната?

1. Обработка на семената

Преди да се засеят семената се обработват (подхранват)  с Хумустим

Доза : 1 литър Хумустим за  1 тон семена .

Ефект! Семената ще повишат кълняемата  енергия, ще поникнат дружно. Ще се формира мощна коренова система, която надвишава 2-3 пъти повече тази на не третираните семена. Ще се ускори растежа и развитието на растенията,  ще се повиши имунитета им. Ще се заложи висок потенциален добив.

2. Листно пръскане (торене)

П р и   м л а д а   л ю ц е р н а   :

1-во – когато, след сеитбата  се оформи плътна зелена маса.

2-ро – след откос при поява на листа

Доза за едно листно пръскане – 40-50 мл/дка.

Препоръчителен работен разтвор – 20 л/дка.

П р и   с т а р а   л ю ц е р н а

Първото листно пръскане с Хумустим се извършва в началото на вегетацията, когато  растенията са формирали добра листна повърхност.

Следващите листни пръскания  се извършват след всеки откос при поява на листа.

Доза 40-50 мл/дка.

Ефект: С листното подхранване се осигуряват органични хранителни вещества, както и калиеви соли на хуминовите киселини. Те способстват за регулиране метаболизма на клетките, повишаване на   фотосинтезата и натрупването на хлорофил, повишаване имунитета на растенията и регулиране транспирацията на водата, което е много важно за тези чести засушавания в страната, а люцерната на много места не се полива. Ускоряват се вегетационните процеси, а това води до увеличаване броя на откосите, както и добива на зелена маса.

ДОМАТИ – засаждане на разсад

1. Срок на засаждане на разсада

За средноранно производство – започва от 20-25 април и завършва до 10 май, когато температурата е над 100С.

За късно производство – край на юни и началото на юли.

2. Използване на Хумустим

Преди засаждане разсадът се почиства от долните 1-2 листа и  кореновата система се потапя  за 6-8 часа в разтвор на хумус тим

Доза 20 милилитра в 2  литър вода

Приготвя  се  количеството съобразно количеството на посадъчния материал.

Ефект: Висок процент на прихващане на посадъчния материал. Силно развиване на кореновата система, която е три пъти повече от не третираните растения. Ускорява се растежа и развитието на растенията. Регулира се транспирацията на водата и те по лесно понасят засушаването. Залага се висок потенциален добив. Засилва се устойчивостта на растенията към болести и вредители.

 

ДОМАТИ – директна сеитба (без разсад)

1. Срок на сеитба – от края на м.март до 25-30 април на етапи. 1. 1.Използване на Хумусти

Преди сеитба семената се накисват в разтвор на Хумустим за 5-6 часа. Доза за 1 кг семена – 40 милилитра Хумустим в 2 литра вода

Тази практика може да се извърши съвместно с фунгицида за обеззаразяване..

2. Използване на Агрохумустим

Агрохумустим  се внася  едновременно със сеитбата.

За 1 декар ще са необходими около 70-80 обемни литра.

ПИПЕР

1. Засаждане на разсад

За ранно полско производство разсадът се засажда, когато температурата на почвата е над 12-13оС.  За Южна България – към 20-25 април и за Северна България – след 1-5 май.

2. Използване на Хумустим

Преди засаждане разсадът (кореновата система) се накисва за 6-8 часа в разтвор на хумус тим

Доза: 20 милилитра за 1 литър вода

Как въздействат Хумустим и Агрохумустим на домати, пипер и почва?

Дружно и ускорено поникване на семената. Силно развиване на кореновата система, която е 3-4 пъти по-голяма от не третираните. Ускорява се растежа и развитието на растенията. Регулира се транспирацията на водата и те по лесно понасят засушаването. Натрупването на голямо количество хлорофил в листата (завишено  с 12%) води до активиране на фотосинтезата и от там до регулиране и стимулиране цялостно физиологична дейност на растенията. Повишава се устойчивостта им към болести и неприятели и др. стресови фактори, като отрицателния ефект на пестицидите върху листата и стъблата и др. Залага се висок продуктивен добив, подобряват се вкусовите качества на зеленчуците, тяхната транспортабилност и съхранение. Почвата около кореновата система се обогатява с “жив” подвижен хумус. Активират се почвообразувателните процеси, дейността на полезните микроорганизми и растенията по пълноценно извличат хранителните вещества. Подобрява се структурата на почвата, блокират се тежките метали и др.промишлени замърсители. Намалява се натрупването на нитрати и остатъчни пестициди в крайния продукт и др. Силно изразен екологичен ефект в крайния продукт.

 

КРАСТАВИЦИ 

Климатичните условия у нас позволяват да се обособят три производствени направления: ранно- форсирано, средно ранно и късно полско производство.

Разсадът за ранно производство се засажда на постоянно място, когато опасността от падането на късните слани е преминала – края на април и началото на май, когато температурата на почвата е над 12-14оС.

За средно ранно производство семената (без разсад) се засяват на постоянно място също в края на април и началото на май при трайно затопляне на почвата.

За късно производство   се засяват в началото на юли – от 1 до 10. Всяко закъснение на този срок води до рязко намаляване на добивите.

1. Използване на Хумустим

Преди сеитба препоръчаме семената да се накиснат за 5 – 6 часа в разтвор на Хумустим

Доза 40 милилитра в 2 л вода за 1 кг семена.

Тази практика може да се извърши съвместно с фунгицида за обеззаразяване, или с “рътенето”. Температурата на водата трябва да бъде около 24оС.

2. Използване на Агрохумустим

При сеитба на семената, в торопочвената смес  се прибавя Агрохумустим , като за 1 кубик почва се добавя 1 обемен литър Агрохумустим.

За 1 дка са необходими около  75 обемни литра.

3. Листно пръскане с Хумустим – за дозите и фазите на подхранването с Хумустим виж по долу в общите указания за листно пръскане при ”Всички зеленчукови култури”.

Ефект: Обобщените резултати от изведените опити в Института по зеленчукови култури гр.Пловдив и от многобройните производители на зеленчуци се свеждат до следното: Добро развитие на вегетативната маса и по-голям брой завръзи, с много добро качество. Добре оформени плодове, изравнени, по-свежи, с по-добре изразен зелен цвят, с намалено съдържание на нитрати. Общият резултат е 12-15 % завишение на добива и видимо подобрено качество. Пръсканите с Хумустим краставици много по-добре понасят въздушната суша. Особено е ценен за производство на екологично чиста продукция.

ДИНИ И ПЪПЕШИ

1. Сеитба

Извършва се при трайно затопляне на почвата до 15-17оС на дълбочина 8-10 см. За Южна България това е около 15 април. За Северна България – 20-25 април. За най-южните части на страната (Петрич, Сандански и Хасково) –  първата десетдневка на април.

2. Използване на Хумустим

Преди сеитбата  семената се накиснат за 7 – 8 часа в Хумустим

Доза 100 милилитра в 2 л вода за 1 кг семена.

Температурата на водата при накисване  трябва да бъде около 24оС.  Да не се използва прясна чешмяна вода, която е силно  хлорирана. Тя трябва да престои  4-5 часа в отворен съд

3. Използване на Агрохумустим.

При директна сеитба, Агрохумустим се внася редово, заедно със сеитбата, в доза 70-80 обемни литра на 1 декар.

При гнездово засаждане дозата на Агрохумустим е около 40-45 обемни литра за 1 декар. Той се поръсва в зоната на кореновата система.

Как въздействат Хумустим и Агрохумустим върху растенията и почвата?

Дружно и ускорено поникване на семената. Силно развиване на кореновата система, която е 3-4 пъти по-голяма от не третираните. Ускорява се растежа и развитието на растенията. Регулира се транспирацията на водата и те по лесно понасят засушаването. Натрупването на голямо количество хлорофил в листата (завишено  с 12%) води до активиране на фотосинтезата и от там до регулиране и стимулиране цялостно физиологична дейност на растенията. Повишава се устойчивостта им към болести и неприятели и др. стресови фактори, като отрицателния ефект на пестицидите върху листата и стъблата и др. Залага се висок продуктивен добив, подобряват се вкусовите качества на зеленчуците, тяхната транспортабилност и съхранение. Почвата около кореновата система се обогатява с “жив” подвижен хумус. Активират се почвообразувателните процеси, дейността на полезните микроорганизми и растенията по пълноценно извличат хранителните вещества. Подобрява се структурата на почвата, блокират се тежките метали и др.промишлени замърсители. Намалява се натрупването на нитрати и остатъчни пестициди в крайния продукт и др. Силно изразен екологичен ефект в крайния продукт.

Л И С Т Н О   П Р Ъ С К А Н Е

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗНАЧЕНИЕТО НА ЛИСТНОТО ТОРЕНЕ С ХУМУСТИМ

Как влияе листното торене с Хумустим

Отдавна е установено, че листата и стъблата на растенията имат способността да абсорбират макро и микро хранителни вещества и този процес се нарича листно подхранване. Установено е, че листното подхранване стимулира и способността на корените да поемат почти всички хранителни вещества, необходими за растението. Само по себе си, то е икономичен начин да се осигурят необходимите хранителни елементи за растението, когато те не са достатъчни или липсват в почвата.

Ефикасността на листните торове е многократно по-голяма от тази на торовете, които се внасят в почвата. Следователно подсилването на растението може да бъде постигнато със значително по-малки количества тор.

Друго предимство на листното подхранване е, че води до незабавно повишаване на имунитета и растежа на растенията. Часове след пръскането на тора се наблюдава подобрение в количеството на органичните вещества, натрупани в растителната маса.

С листното торене се осигуряват специфичните нужди на растенията от един или повече макро и микроелементи, особено  минералите чийто потребности са минимални.

В сравнение с много традиционни практики в торенето, листното подхранване с органични торове намалява вредното въздействие от замърсената почва и вода.

Важно е да се знае, че листното пръскане с течни неорганични торове е опасно без предварително да е осигурена защита с хуминови киселини, които се намират само в органичните хуматни торове, какъвто е Хумустим.

При КАРТОФИ

Извършват се две листни пръскания с Хумустим в следните фази от

 развитие на картофените растения:

1-во листно пръскане – когато се е оформила зелена туфа.

2-ро листно пръскане – във фаза бутонизация.

Доза: 40 – 50 мл/дка.

Препоръчителен работен разтвор 20 л/дка

Препоръчаме листните пръскания да се извършват съвместно с разтворите за растителна защита, съвпадащи с тези фази, защото Хумустим е съвместим с всички пестициди и не е нужно да се извършват допълнителни разходи за неговото внасяне. От друга страна снема стреса на химикала върху растенията.

Ефект: Хумустим регулира и стимулира растежа и развитието на растенията и подобрява цялостно физиологичната им дейност. Растенията бързо оформят “чадър” върху почвата и това спомага за по-добро съхранение на почвената влага. Високото съдържание на хуминови киселини активират натрупването на хлорофил (с над 12%) и силно повишават фотосинтезата, въздействат за по добро усвояване на хранителните вещества от кореновата система и балансираното им преобразуване в органични. Това води до силно подобряване качеството на картофите, тяхното съхранение и др.  Увеличава  се имунитета на растенията към болести и индиректно към колорадският бръмбар. Добива се завишава с над 15%.  Повишава се устойчивостта към сушата.

ПРИ ВСИЧКИ ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ

Зеленчуците са интензивни култури които изискват богата на органични  вещества почва, за да се усвоят и по-пълноценно внесените минерални торове. Особено е важно балансираното торене и поливане. Зеленчуковите култури са гостоприемник на много болести и вредители. Обикновено те се отглеждат при поливни условия и много често се създават благоприятни предпоставки за нападение  от тях. Борбата е скъпа, а целта е да завишим добива и занижим себестойността му. За това ще ви помогне ХУМУСТИМ.

Как се прилага?

Ние препоръчаме да се извършат най-малко три листни пръскания по указанията. Това не пречи, обаче когато се налага да пръскате с някакъв пестицид, в разтвора да добавите и Хумустим, защото той от една страна  ще достави на растението най-важното, от друга ще регулира стреса на химикала върху тях.

1-во листно пръскане   –  извършва се 10-12 дена след прихващане на разсада.

2-ро листно пръскане   –  поява на първия цвят.

3-то листно пръскане   –  15 – 20 дни след второто пръскане.

Доза за едно пръскане : 40-50 милилитра/дка при всички зеленчукови култури.

Ефект: повишава се имунитета на растенията към болести и вредители. Подобрява се физиологичната дейност на клетките. Много по-добре се усвояват другите хранителни вещества. Активира се фотосинтезата и  с над 13% се завишава хлорофила в листната маса. По-добро развитие на вегетативната маса и по-голям брой завръзи, също с по-добро качество. Общият резултат е с 12-15% увеличение на добива. Плодовете са по-добре оформени, изравнени, по-свежи и с по-добре изразен цвят, което е от съществено значение за пазара. Повишава се стандартната продукция и като количество и като качество. Подобряват се вкусовите качества на зеленчуците. Ускорява се срока на узряване . Повишава се устойчивостта към сушата и др.

Изключително ефикасен тор за производство на екологична продукция.

ПРИ ПРОЛЕТЕН ЕЧЕМИК ОВЕС И ДР.

Препоръчват се две листни пръскания във фазите:

1-во листно пръскане – във фаза “край на братене” и “начало на вретенене”.

2-ро листно пръскане – във фаза “млечна зрелост”.

Доза 40-50 милилитра/дка.

Препоръчителен работен разтвор – 20 л/дка.

Ако не се извърши второто листно пръскане препоръчаме дозата при първото листно пръскане да се завиши на 70-80 милилитра/дка.

Листното пръскане препоръчаме да се извърши съвместно с третирането на посевите срещу плевели, като хумустима се добавя към хербицидния разтвор. Хумустим е съвместим с всички пестициди.

Използва приготвяне на работния разтвор се използва тегловния метод на дозиране, т.е. определеното количество Хумустим да попадне на 1 дка.

Какъв ще бъде резултата от листното пръскане с Хумустим?

Регулира се метаболизма на клетките, в резултат на което растенията по-добре усвояват и трансформират в органични вещества внесените минерални торове. Подобрява се фотосинтезата, завишава се имунитета им към болести и неприятели, към стресови фактори. Регулира се транспирацията на водата в клетките и те по-лесно понасят засушаванията и др. В резултат на този стимулиращ ефект добива се завишава с над 10-15%, както и качествените показатели на зърното.

ПРИ ЗАХАРНО ЦВЕКЛО 

Препоръчат се две листни пръскания, като първото се извършва когато растенията имат 4-5 листа и е оформена добра листна повърхност. Второто листно пръскане е добре да се направи 15-20 дни след първото.

Доза за едно листно пръскане – 40-50 мл/дка.

Ефект: Устойчивост към суша, повишена имунитет на растенията към болести и др. Добива се завишава с над 10%, както и захарното съдържание .

М   А   Й

ГЛАВЕСТО ЗЕЛЕ,  КАРФИОЛ И ДР. – производство на разсад

1. Сеитба на семената

За средно ранно производство семената се засяват през средата на май, а за късно – в началото на юни.

2. Използване на Хумустим

Преди сеитбата  семената  се накиснат за 7 – 8 часа в Хумустим

Доза 40 милилитра в 2 литра вода за 1 кг семена.

3. Използване на Агрохумустим

Използва се като добавка към  торопочвена смес в която се засяват семената.

Доза: В 1 кубик торопочвена смес се добавя 1 обемен литър Агрохумустим

Забележка? Повече подробности за начина на използване и ефекта може да прочетете за производство на разсад от домати и пипер , посочени в месеците февруари и март.

ПРИ ФАСУЛ,  СОЯ, ФЪСТЪЦИ, ПАМУК И ДР.  –  СЕИТБА

Преди сеитбата семената се третират с Хумустим

Доза : 1 литър за 1 тон семена. Препоръчителен работен разтвор 30 литра за 1 тон семена.

Ефект: дружно поникване на семената, силен начален старт на растенията, мощно развиване на кореновата система, (която е трикратно по-голяма от не третираните растения), залагане на висока продуктивност в кълна.  Имунитета на растенията се повишава, засилва се фотосинтезата.

ПРИ ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ – ЛИСТНО ПРЪСКАНЕ

Л  О З Я

Препоръчаме да се извършат най-малко три листни пръскания през 15 дни,  както следва:

1-во листно пръскане – след цъфтеж на ресата

2-ро листно пръскане – 15-20 дни след първото

3-то листно пръскане – 15-20 дни след второто.

Доза за едно пръскане – 100 милилитра /за декар.

Препоръчителен работен разтвор 60-80  литра на декар.

Препоръчаме листното пръскане с Хумустим да се извършва съвместно с растително-защитните мероприятия срещу болести и неприятели по лозата. Той е съвместим с всички пестициди, не се препоръчва само с бордолезов разтвор. Така той освен че предоставя на растенията най-важните съставки, в.т.ч. ценните хуминови киселини, но и снема стреса на химическите препарати върху листата и стъблата, а в същото време засилва техния ефект.

Листните пръскания да се извършват надвечер, когато няма интензивно слънчево греене. Да не се използва прясна чешмяна вода, богата на хлор.

Когато се приготвя разтвор от съответен пестицид, към вече приготвения разтвор се добавя Хумустим.

Какъв ще бъде ефекта от Хумустим?

Засилва растежа и развитието на растенията,спомага за залагане на силни леторасти и плодни пъпки. Повишава хлорофила и подобрява фотосинтезата. Усилва се асимилацията, което води до получаване на по-високи добиви грозде и гроздова мъст. Това е от голямо значение за качеството на виното. . Активира образуването на захари, ароматни, вкусови и багрилни вещества.Практиката показва, че при използване на Хумустим лозите  по-добре преодоляват сухите периоди и  дават значително по-висок прираст.

Добива на грозде се повишава с около 300 кг/дка и с 6% захарното му съдържание.

ЯБЪЛКА, КРУША, СЛИВА, ЧЕРЕША, ПРАСКОВА,

КАЙСИЯ И ВСИЧКИ ДРУГИ ВИДОВЕ  –  листно пръскане

Препоръчаме да се извършат най-малко три листни пръскания, както следва:

1-во листно пръскане – 4-5 дни след цъфтежа

2-ро листно пръскане – 10-15 дни след първото пръскане

3-то листно пръскане – след 10-15 дни след второто.

Доза за едно пръскане – 100 милилитра за 1 декар.

Препоръчителен работен разтвор 60-80 л/дка.

Ефект: ХУМУСТИМ предоставя на растенията важни органични вещества, в т.ч. и много ценните хуминови и фулвокиселини. Те се усвоява за 6 часа от растенията  и веднага се включват в дейността на клетките, като подобряват техния метаболизъм. Ето защо той е най-ценния органичен регулатор и стимулатор на клетъчно ниво. Те регулират физиологичните процеси и спомагат за по-пълноценното усвояване на внесените минерални торове и преобразуването им в органични вещества. Способства за увеличаване на хлорофила в листата и засилват фотосинтезата. Повишават имунитета към болести и неприятели. Завишават добива с над 10% и значително подобряват вкусовите качества на плодовете, тяхната форма и едрина. Плодовете имат добра съхраняемост.

Овощните видове и лозята се нападат от много икономически важни болести и неприятели. При тях се извежда продължителна растителна защита, а хумустима е съвместим с всички пестицидите. При всеки контакт с химическите препарати растенията се стресират, а хуминовите киселини снемат този стрес.

 

ЯГОДИ, МАЛИНИ, КЪПИНИ, КАСИС, АРОНИЯ И ДР.  – листно пръскане

Извършват се три последователни листни пръскания през 10-15 дни, както следва:

1-во листно пръскане – начало на вегетацията, когато растенията

 се разлистят

2-ро листно пръскане – 10-12 дни след първото пръскане,

3-то листно пръскане  – 7 дни след второто.

Доза за едно пръскане – от 60 до 100 милилитра /за декар в зависимост от вида.

Препоръчителен работен разтвор от 20 до 60 литра/дка.

Ефект: виж по-горе Овощни видове

ЛЮЦЕРНА И ЗАТРЕВЕНИ ПЛОЩИ   – листно пръскане

Как се използва Хумустим?

1-во листно пръскане – начало на вегетацията, когато се формира плътна зелена маса.

2- ро листно пръскане – след първи откос, когато се формира зелена маса.

3-то и следващи – след всеки откос при добро разлистване

Доза за едно листно пръскане – 50 милилитра на декар. Работен разтвор – 20 л/дка.

Ефект: Хумустим регулира и стимулира растежа и развитието на растенията. Повишава хлорофила и подобрява фотосинтезата. Регулира транспирацията на водата и по този начин максимално предпазва растенията от засушаване. Добива на зелена маса се увеличава с 10-12%, а при поливни условия и броя на откосите.

Аналогичен е ефекта и при затревените площи.

ЦАРЕВИЦА И СЛЪНЧОГЛЕДЛИСТНО ПРЪСКАНЕ

При царевицата

1-во листно пръскане – фаза 3-5 ти лист

Доза: 40-50 милилитра/декар.

Може да се извърши съвместно с хербицидния разтвор срещу плевелите.

2-ро листно пръскане при царевицата – фаза на растенията – преди изметляване

Ако не се извърши второто листно пръскане, дозата при първото пръскане може да се увеличи на 70-80 милилитра/дка при същия работен разтвор – 20 л/дка.

При слънчогледа

1-во листно пръскане – фаза 3-5 ти лист

Доза: 60-70 милилитра/декар.

Може да се извърши съвместно с хербицидния разтвор срещу плевелите.

Ефект: Ефектът се изразява в ускоряване на растежа и развитието на растенията. Засилва се устойчивостта към засушаване, увеличава се листната маса, фотосинтезата и хлорофилното съдържание в листата , както и  имунитет на растенията към болести и неприятели. Добива и качеството на зърното се повишават с над 15% .

 

Ю  Н  И     И    Ю  Л  И

ПРОДЪЛЖАВА ЛИСТНОТО ПРЪСКАНЕ С ХУМУСТИМ

СОЯ, ФАСУЛ, ГРАХ, ЛЕЩА, НАХУТ, ФЪСТЪЦИ И ДР.

1-во листно пръскане – фаза 2-4 лист

2 -ро листно пръскане  -фаза бутонизация

3-то листно пръскане – след 10-15 дена

Доза: 40-50 милилитра/декар.

Ефект: Хумустим удължава вегетацията на растенията при бобовите култури, увеличава общата им височина и разположението на най-ниско разположения боб, броя на разклоненията, бобовете, семената и масата на семената от едно растение. При всички изпитани зърнено-бобови култури и сортове беше отчетено повишаване на добива от 4,2 до 30,8%.

В зависимост  от културата, начина на внасяне, дозата на третиране се получиха данни, които потвърждават положителното влияние на хумустима върху продуктивността и подобряване на редица качествени показатели на зърното. Наблюдава се и  наличие на повече и по-добре охранени бобове.

Завишението на добива при соята ( при  силно засушаване през 2001 г. в Добруджански земеделски институт гр. Г.Тошево) е в границите 127 до 460%.

Опитите с двукратно листно пръскане с висока доза хумус тим засилва растежа и развитието, а там където е попаднало голямо количество от хумустима в почвата  до края на м. юли растенията си останаха зелени и значително по-високи от останалите.

ПАМУК

1-во  листно пръскане– фаза бутонизация,

2 -ро листно пръскане – фаза масов цъфтеж,

3-то листно пръскане – 15 дни след второто пръскане.

Доза: 40-50 милилитра/декар.

Препоръчителен работен разтвор 20 л/дка.

Ефект: Ефектът се изразява в ускоряване на растежа и развитието на растенията. Увеличават се броя на пъпките. Засилва се устойчивостта към засушаване, увеличава се листната маса, фотосинтезата и хлорофилното съдържание в листата, както и  имунитета на растенията към болести и неприятели. Добива се повишава с над 10% , както и качествените показатели на влакното

А  В  Г  У  С  Т

МАСЛОДАЙНА РАПИЦА  – сеитба

1. Срокът на сеитба започва след втората половина на м.август.

Преди сеитбата семената се третират с Хумустим

Доза: 1 литър хумус тим за 1 тон семена. Препоръчителен работен разтвор 20-30 литра/за тон семена.

Ефект: Повишава се кълняемата енергия. Семената поникват дружно. Увеличава се значително кореновата система. Те стартират много добре, като залагат висока продуктивност. Най-важното е, че растенията по-лесно понасят засушаването, което е много често явление в този период.

2. Листно пръскане при маслодайната рапица:

1-во листно пръскане – фаза на развитие 1-2 двойки листа,

2-ро листно пръскане – фаза бутонизация.

Доза за едно пръскане – 40-50 милилитра /декар.

Препоръчителен работен разтвор 20 л/дка.

Ефектът е аналогичен на гореописания при другите култури.

С  Е  П  Т  Е  М  В  Р  И

СЕИТБА НА ЖИТНИ КУЛТУРИ

ПШЕНИЦА ЕЧЕМИК  И ДР.

1. Оптимален срок на сеитба. Пшеницата трябва да се засее в такъв срок, който й осигурява след поникването добро вкореняване, братене и закаляване до настъпване на зимата, но без да е прораснала и без да е пострадала от болести и неприятели.

Най-благоприятният срок за засяване за Южна и за Северна България е между  5 и 15 октомври. Сеитба преди 1 октомври трябва да се избягва.

2. Преди сеитбата семената се третират с Хумустим. Този етап на внасянето му не трябва да се пропуска, защото 60% от ефекта се дължи на него.

Доза: 1 литър Хумустим за 1 тон семена.

Третирането се извършва 2-3 дни преди сеитбата, съвместно с фунгицидите за обеззаразяване. Най-напред се приготвя работния разтвор на фунгицида и в него се долива Хумустим. Използва се тегловния метод, т.е. определеното количество Хумустим трябва да попадне на съответното количество семена.

Ефект: Повишава се кълняемостта на семената. Те поникват дружно. Кореновата система се увеличава 2-3 пъти. Залага се здрав, жизнен и продуктивен възел на братене, осигуряващ при изкласяването 5-7 продуктивни братя. Растенията се развиват силни, с богато хлорофилно съдържание и повишен имунитет към болести и неприятели. Посевите влизат в зимния период с висок имунитет и в много добра фаза на развитие.

3. Листно пръскане – виж месец март

Извършват се рано на  пролет, когато започне нарастването на пшеницата

1-то във фаза край на братене и начало на вретенене.

2-ро във фаза млечна зрелост.

Доза за едно пръскане 40-50 милилитра на декар.

Препоръчителен работен разтвор 20 л/дка.

Листното подхранване   се извършва в две много важни фази от развитието на житните култури, когато растенията имат най-голяма потребност от  хранителни вещества.

Първото листно пръскането се извършва съвместно с хербицида срещу плевелите, което съвпада с първата фаза.

Хумустим е съвместим с всички хербициди.

При приготвяне на работния разтвор трябва се спазва следната последователност: първо се слага хербицида в цялото количество вода, разбърква се добре, след което се добавя хумустима и отново се разбърква.

Какъв ще бъде резултата от листното пръскане с Хумустим?

Регулира се метаболизма на клетките, в резултат на което растенията по-добре усвояват и трансформират в органични вещества внесените минерални торове. Подобрява се фотосинтезата, завишава се имунитета им към болести и неприятели, към стресови фактори. Регулира се транспирацията на водата в клетките и те по-лесно понасят засушаванията и др. В резултат на този стимулиращ ефект добива се завишава с над 10-15%, както и хлебопекарните качества на зърното (с около 20%)

Всички това е изпитано в Института по пшеницата и слънчогледа в г. .Г.Тошево и в ИРГР гр. Садово, и на  производствени опити в страната.`

Препоръка?  Особеното при използване на Хумустим е това, че трябва да се спазват точно указанията за използване. Много е важно то да започне още с обработката на семената, защото този начален старт от вегетацията е изключително важен. Тогава се формира и бъдещата реколта. Гарантира се много добро коренообразуване и растенията встъпват в зимния покой в една много добра фаза на развитие. Този пропуснат етап от използване на Хумустим не се заменя с листното торене. Всяко внасяне е важно за самия етап на развитие на растението

О  К  Т  О  М  В  Р  И    И    Н  О  Е  М  В  Р  И

СЪЗДАВАНЕ НА  ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ

ЯБЪЛКА, КРУША, ДЮЛЯ, СЛИВА, ЧЕРЕША, КАЙСИЯ,

ПРАСКОВА, ОРЕХ, БАДЕМ, ЛЕШНИК И ДР.

Най-подходящият срок за засаждане на овощните дръвчета е през есента, обикновено през на м.октомври до средата на м. ноември.

1. Обработка на кореновата система с Хумустим.

Преди засаждане, дръвчетата се потапят за не по-малко от 24 часа в разтвор на Хумустим с концентрация на разтвора – 20 милилитра хумус тим в 1 литър вода

Количеството на разтвора  е в зависимост от броя на дръвчетата

2. Засаждане на дръвчетата

Има няколко основни правила при засаждане на овощни дръвчета, които трябва да се спазват. Това са

Избор на подходящо място, приготвяне на дупка, която трябва да не бъде по малка от 60/60/60 см и осигуряване на достатъчно усвоими хранителни вещества в зоната на кореновата система. Много важен етап от развитието на дръвчетата е да се осигури мощна коренова система.

Ние ви предлагаме да използвате гранулатната форма на Хумустим – Агрохумустим  по рецепта на проф.д-р  Георги Сенгалевич.

Как се използва Агрохумустим?

А. П р и   е д р о р а з м е р н и   в и д о в е   –  орех, кестен и др.

Доза за една дупка –  1 обемен литър.

За  1 дка ще бъдат необходими около 10-12 обемни литра

Б/  П р и   с р е д н о р а з м е р н и   в и д о в е :

а.  Семкови  –  ябълка, круша, дюля и др.

Доза за една дупка  –   0,500 обемни литра

 За 1 дка ще са необходими 15-18 обемни литра;

б. Костилкови  –  череша, слива, праскова, кайсия, вишна и др.

Доза за една дупка  –   0,500 обемни литра

За 1 дка ще са необходими около 8-10 обемни литра

В/ Д р е б н о р а з м е р н и   и   х р а с т о в и д н и   в и д о в е   –  лешник, арония и др.

Доза за една дупка: 0,300 обемни литра, или 30-35 обемни литра на декар.

Агрохумустим се внася в дупки, смесва с почва и се поставя в зоната на кореновата система. Може да не се слага оборски тор. След засаждане задължително се извършва обилна поливка.

Какъв е ефекта от  Агрохумустим ?

Гарантира се висок процент на прихващане на посадъчния материал За дълго  време  ще се осигури хуматен тор, чийто хуминови киселини, натурални етерични масла и всички макро и микроелементи ще предизвикат ускорено и  мощно развиване на кореновата система, ще създадат микросреда, която има изключително голямо значение за разграждане и усвояване  от корените на необходимите хранителните вещества. От друга страна агроперлита ще подобри водно-физичните свойства на почвата и ще осигури добро влагозадържане. Не е за подценяване и екологичния ефект на Агрохумустим. В крайна сметка дръвчетата ще се развиват силно, с повишен имунитет към болести и вредители, към стресови фактори и др.

След прихващане на дръвчетата, през вегетационния период могат да се извършат 1 поливка с Хумустим с доза 0,500 литра в 1 тон вода. Разход на работния разтвор – 5 л/кв.м., или да се извършат 1-2 листни пръскания с 80 мл/дка., като първото е във фаза “разлистване”

ЛОЗЯ (винени и десертни )  –  създаване на нови насаждения 

Най-подходящ срок за засаждане на лозята е през есента, обикновено през на м.октомври до средата на м. ноември

1. Обработка на кореновата система с Хумустим.

Преди засаждане, кореновата система на лозичките  се потапя  за  24 часа в разтвор на Хумустим с Концентрация на разтвора – 20 милилитра хумус тим  за 1 литър вода

Количеството на разтвора е в зависимост от броя на лозичките

2. Засаждане

За осигуряване висок процент на прихващане на посадъчния материал, за мощно развиване на кореновата система на засадените лозички, за добър старт на младите растения, за по-благоприятно адаптиране към засушаване, за повишаване на имунитета на растенията, за залагане на висока продуктивност е необходимо при засаждането да се спазят няколко основни правила, едно от които е да се осигурят най-важните хранителни вещества на младите лозички. За тази цел препоръчаме АГРОХУМУСТИМ по рецепта на проф.д-р  Георги Сенгалевич. Той вече е с доказан ефект в практиката.

Как се използва Агрохумустим?

Когато се внася в дупки, той се смесва с почва и се поставя в зоната на кореновата система. Може да не се слага оборски тор. След засаждане задължително се извършва обилна поливка.

Доза за една дупка  –  0,300 обемни литра.

Какъв е ефекта от  Агрохумустим ?

Гарантира се висок процент на прихващане на посадъчния материал За дълго време ще се осигури хуматен тор, чийто хуминови киселини, натурални етерични масла и всички макро и микроелементи ще предизвикат ускорено и мощно развиване на кореновата система, ще създадат микросреда, която има изключително голямо значение за разграждане и усвояване от корените на необходимите хранителните вещества. От друга страна агроперлита ще подобри водно-физичните свойства на почвата и ще осигури добро влагозадържане. Не е за подценяване и екологичния ефект на Агрохумустим. В крайна сметка лозичките имат силен прираст, развиват здрави леторасти и залагат  силни пъпки. Завишава се имунитета им. Те се адаптират по-добре към засушаване.

През вегетацията могат да се извършат и 1-2 листни пръскания с Хумустим с доза 80 мл/дка, като първото се прави  при пълно разлистване на лозичките.

ЯГОДИ, МАЛИНИ, КЪПИНИ,  КАСИС, БОРОВИНКИ, АРОНИЯ И ДР.

Използване на Хумустим преди засаждане.

Кореновата система на посадъчният материал  се  накисва за около 10-12 часа в разтвор на Хумустим

Доза: 20 милилитра хумус тим в 1 литър вода

Количеството на разтвора се приготвя съобразно количеството посадъчен материал.

Използване на Агрохумустим при засаждане

Ягоди

Засаждат се в двуредова лента – лехово.

Агрохумустим да се внася редово, в основата на браздите.

Доза за 1 дка : 50 обемни литра.

Малини

Агрохумустим да се внася редово, с цел стимулиране на страничното коренообразуване, което е от голямо значение за тази култура.

Доза за 1 дка: 60-70 обемни литра.

Къпини

Агрохумустим да се внася в дупките, премесен с почва.

Доза за една дупка: 0,250 обемни литра

За 1 декар ще са необходими около 25-30 обемни литра.

Касис (черен и червен)

Агрохумустим да се внася редово

Доза за 1 дка: 50-55 обемни литра

След засаждане, се извършва задължително обилно поливане.

Ефект: Гарантира се висок процент на прихващане на посадъчния материал За дълго  време ще се осигури хуматен тор, чийто хуминови киселини, натурални етерични масла и всички макро и микроелементи ще предизвикат ускорено и мощно развиване на кореновата система, ще създадат микросреда, която има изключително голямо значение за разграждане и усвояване от корените на необходимите хранителните вещества. От друга страна агроперлита ще подобри водно-физичните свойства на почвата и ще осигури добро влагозадържане. Не е за подценяване и екологичния ефект на Агрохумустим. В крайна сметка растенията имат силен прираст, развиват здрави леторасти и залагат  силни пъпки. Завишава се имунитета им. Те се адаптират по-добре към засушаване.

При поливни условия, през вегетационния период могат да се направят 1-2 поливки с Хумустим с доза 0,500 литра в 1 тон вода. Разход на работния разтвор – 5 л/кв.м.

 

Д  Е  К  Е  М  В  Р  И

Земеделските дейности през този месец са предимно в оранжериите за производство на супер ранни зеленчуци – домати, краставици , пипер и др. През този месец се засажда разсада за супер ранното производство и се отглежда този за средно ранното .

Най-сериозните проблеми в този период са през фазите край на изваждане на разсада и засаждането му на постоянно място.

Много често в почвата има патогени, за които трябва да се проведе и съответната растителна защита.

Важно значение за развитие на силни и здрави растения, с цел осигуряване на високи добиви е да се осигури силен начален старт на ново засадените зеленчуци. Наред с традиционната технология, препоръчаме на производителите да използват Хумустим като първо листно пръскане. То се извършва една седмица след засаждане на разсада.

Хумустим ще активира нарастването на кореновата система, силно ще подобри имунитета на растенията към различни стресови състояния, болести и др. Вече са доказани ефектите му по отношение на увеличаване на зелените пигменти, (които са много важни в този етап от развитие на културата), ще увеличи склеренхимните образувания на тъканите, което пък ще повиши механичната устойчивост на стъблото.

Дозата за листното пръскане е 40 мл/дка. Разхода е минимален за 1 дка – 0,92 лв.

Като препоръка към производителите, обръщаме внимание на някои много важни мероприятия,  които се подценяват.

Не трябва да се допускат големи денонощни температурни разлики в оранжерията. Това води до стресиране на растенията, с неблагоприятни последици.

Друго важно нещо е това, че за отопляване се използват нетипични горива – гуми, нискокачествени въглища и др., които при изгарянето си отделят въглероден диоксид, който е силно вреден, както за растенията, така и за хората, които работят в тази оранжерия.

При разсада за производство на средно ранни зеленчуци също препоръчаме да се извърши едно поливане с разтвор на хумустим с доза 200 мл за 10 литра вода  и едно листно пръскане с доза 40 мл./дка.

 

 

 

 

 

 

 

.