Действие на Хумустим

ВЛИЯНИЕТО НА ПРИРОДАТА И

КАК ДА ПОМОГНЕМ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ

След толкова стресови ситуации, като суша, редуващи се ниски и високи температури, слани и други природни аномалии,  неправилното  хранене, активната химическа намеса и др., растенията започват да боледуват, не се развиват нормално, а това в крайна сметка се отразява на добив, качество и икономическа печалба. Такава е картината на повечето житни култури в страната.

Природата на растенията

Природата на всеки растителен вид е такава,  че за  да съществуват и се  развиват нормално, основните неща от които се нуждаят  растенията  са почва и благоприятен климат. Основните хранителни вещества,  формирали се през еволюцията на растителните видове, са хумусните вещества, които са и основната съставка на почвите. За да функционира правилно физиологичната им  дейност, тя  също е   пригодена   да използва  като типична и свойствена  храна именно  хумусните вещества, извличани от почвите.  Хумусът е и най-важната органична съставка на почвите.  От една страна той подобрява почвената структура и нейният хранителен баланс / траен хумус/, от друга, снабдява растенията с хранителни вещества / хранителен хумус/.

За неблагоприятните последици

Развитието на земеделието и изхранване на населението в световен мащаб,  довеждат до  създаване  на минерални  торове и се налага тяхното използване като допълваща храна за растенията. В това няма нищо лошо.  Авторите му обаче,   никога не са очаквали,  че постепенно  във времето минералното торене изцяло ще замени органичното.

През последните десетилетия, с развитие на химизацията и увеличеното производството на земеделска продукция в световен мащаб, наложи   активното и масово да се използват пестицидите в борба с болести и неприятели при растителните видове. Разбира се,  без тази борба не може! Но това е  само химия!

Друг неблагоприятен фактор, който съпътства нашето земеделие е поредицата от неблагоприятни в климатично отношение години.

Глобализацията, икономическата надпревара в световен мащаб, e реален фактор, който се отразява и в земеделието.  Вече са създадени  много  нови сортове и хибриди, голяма част от тях  с генетична намеса,  които са по-високодобивни  и за получаването на тези добиви са използват много високи дози на торове, активно се използват и препарати за растителна защита. А това е само химия и грубо намесване в генетиката и природата на растителните видове!  Развитие на цивилизацията!

Все по активната намеса на човека в изменението на природата,  с цел  все по мащабното й  подчиняване  и контролиране, с ясното съзнание за глобална надпревара в икономическо развитие на човечеството,  предизвиква  проявата на  редица неблагоприятни фактори,  като промяна на  климат, природни стихии, болести, природни и икономически сривове и т.н. Вероятно това отмъщение на природата, ще се засилва във времето и ще оказва все по негативно влияние както в климат, икономика, така и  в земеделието и здравословното изхранване на хора и животни. Природата е застрашена!

Дойде времето, когато всички  трябва да започнем да се съобразяваме и да  спазвам  природните закони, да подхождаме отговорно и правим  необходимото, за  да възстановим природното равновесие от една страна и от друга да помогнем на нашето земеделие да се развива по скоро в екологична насока. Предизвикателството на природата.

Всички тези все по активни  намеси  върху растителните видове и природата,  довеждат и до редица аномалии във физиологията и тяхното естествено развитие,   не само на растенията, но и на хора и животни. Тази тенденция има много голяма вероятност все повече да се увеличава в бъдеще.

Препоръчаме  на всички производители да включат в технологиите на отглеждане на земеделските култури  натуралните, естествените хранителни вещества, необходими за нормалното развитие на растителните видове. Няма по-добра храна от естествената, природната, свойствената, какъвто е нашия органичен хуматен тор Хумустим.  Все повече ще се увеличават проблемите, защото уморихме растенията от химия, от генетична намеса, от влошени климатични особености. Човека много смело се намеси в природата и тя започна активно да реагира. Ограничете химията, дайте път на органичните вещества.

 

Препоръки за използване на ХУМУСТИМ

Нашана фирма „Агроспейс“ ООД гр. Велинград, вече 20 години предлага успешно на пазара нашите продукти Хумустим и Агрохумустим, които  са екологично чисти органични торове,  без химия,  натурална и  свойствена храна за растенията. Много производители и научни институти доказаха и продължават да доказват изключителните качества на ХУМУСТИМ.  Той е чистата природа за екологично равновесие.

 Ето решението ви за вашите стресирани растения! Решение, което с  много  малки разходи  ще помогнете на вашите посеви. ХУМУСТИМ, освен че притежава комплекс от положителни качества,  е  и  много силен антиоксидант, съдържа всички макро и микро елементи, които са на органична основа.   Най ценното в Хумустим е това, че той доставя голямо количество  калиеви соли на хуминовите киселини, които много бързо и активно се включват в цялата физиологична дейност на растенията, като силно подобряват метаболитните процеси , регулират и ги стимулират  през цялата вегетация.  Ето това е Хумустим – доставя   чисти органични хуматни компоненти  на растенията,  които много бързо ги възстановяват от болести, стресови ситуации, повишават фотосинтеза и натрупването на хлорофил, силно стимулират имунната система, значително повишават добива и качеството на произведената продукция. Хумустим действа едновременно, както върху растителните видове, така и върху почвата. Голям негов приоритет е това, че като подвижен хумус той  активно се включва в полезните почвообразувателни процеси, като с над 50% завишава размножаването на важните микроорганизми в почвата и над 80% повишава дишането, т.е. аерацията. Това са доказани резултати от АУ Пловдив.  Това е той Хумустим – чист и подвижен хумус,  чийто основно действащо вещество са хуматните соли на хуминовите киселини.   Сигурно е неговото положително и бързо  въздействие върху растенията, които имат проблеми от болести и стресови фактори.

 При прилагане на Хумустим,  той  само за 6 часа се усвоява  и активно се включва  във физиологична дейност на растенията.  Хумустим е природната натурална храна за растенията. Да вярно е,  че   в  интензивното земеделие не може  без хранене с  минерални торове и ние не отричаме тяхното използване.  Те обаче са малката част от  активната химизация в земеделието.

 Замислете се, растенията са живи организми,  както  хората.   За по голяма образност, ще ви посоча един много елементарен пример.  Ако всеки човек приема само изкуствена храна, без натурални продукти,  ползва лекарства , които също са на химическа основа, живее в непрекъснат стрес, какво ще стане с неговия организъм, ще могат ли органите до безкрай да се хранят  и  само с  химия, с изкуствени вещества? Пита ме се –  ще бъдем ли здрави?  Не, последствията са  нарушение на всички метаболитни процеси,  хората ще имат здравословни проблеми, ще започнат масово да боледуват и което е много важно, техния имунитет ще се срива непрекъснато, те ще използвате все повече лекарства, т.е. химия. Отговора е ясен и печален.  Същото е и при растенията,  защото и те са живи организми. И при тях  има природни закони.  В земеделските практики се използват много минерални торове, различни  листни торове на химическа основа, с много неясен произход,  но с мощна реклама, много стимулатори, голяма част  от тях  не са свойствената им храна и вместо да стимулират, водят до затормозяване на тяхната физиология. Изключително много пестициди срещу плевели, болести, неприятели и като се прибавят и неблагоприятните през последните години  климатични условия, какво се получава  – затормозени растения, боледуващи, стресирани, а почвите все повече увредени и с по-висока киселинност и все по малко органично вещество.  Какво значи това?   Значи блокиране на почвените хранителни вещества и липса на естествената храна за растенията. Какво следва! Ниски добиви, лошо качество, ниска възвръщаемост на вложените средства, които все повече ще се увеличават.  Всичко е много просто. В природата има закони, които трябва да се спазват.  Именно при тези тежки за растенията условия на отглеждане,  използването на Хумустим ,  като чиста органична храна, с много хуматни вещества  ще започне да възстановява растенията, като стимулира метаболитните процеси и те ще проявят своите генетични дадености.

 Дойде времето, когато непременно трябва да се осигурява органична, свойствена храна за растенията.  Всеки производител трябва да знае, че когато  на растенията  се предоставят нормални условия за растеж и развитие, което включва правилно хранене не само с минерални торове, но и с органични вещества, те много по лесно и с по малко повреди ще посрещат неблагоприятните климатични условия.

Предвид на това,  най отговорно и професионално ви препоръчам да   използвате  Хумустим  – най-натуралния, най- евтиния, най-качествения и най-сигурния за вашите растения хранителен продукт,  за да могат те бързо да преодолея тези стресови ситуации, за да ви дадат по-висок добив и по добро качество  на получената продукция.  За неговото   използване, ще са ви необходими за едно листно пръскане само  1 лв/дка за култури със слята повърхност и 2.30 лв/дка за трайни насаждения.  При третиране на семената за слънчогледа ще вложите  1 стотинка на декар, за царевицата – 5 стотинки на декар, за бобовите култури – 15 стотинки на декар, само за пшеницата е малко вече 59 стотинки на декар.

 Много полезна информация за всички производители е  тази, че често растенията  страдат  от различни болести, слани, киселинни дъждове, градушки , хербицидни  предозирания и др. При увеличена 2-3 пъти доза   на Хумустим за листно пръскане, посевите и трайните насаждения много бързо преодоляват тези проблемни ситуации. Това го споделят  много наши производители, които са  възхитени от качествата на този наш български  екологично чист органичен хуматен тор. Няма абсолютно никакъв проблем да се ползват тройно по-високи дози, защото в него няма химия и не съществува никаква опасност за растенията

Другото изключително важно качество на Хумустим е,  че той много силно стимулира залагането на    генеративните органи, т.е. бъдещия добив и качество. Ето пример ,  сега е момента да се извърши листно пръскане на житните култури, защото точно в тази начална фаза на вретенене Хумустим  силно ще стимулира залагането в първо коляно на добре озърнено  и с едри семена класче .  Едновременно с  този заложен добър добив, Хумустим   ще стимулира посевите  и те много бързо ще преодолеят и  последствията от неблагоприятните климатични условия. Защо трябва да се третират житните сега в тези дни?   Ако това класче е заложило по-малко  и по дребни зърна,  в последствие  с каквото и да подхранвате и  стимулирате растенията , вече  основния добив  е заложен. Да, сигурно ще има някакъв ефект,  но той няма да надскочи  вече потенциално заложения такъв. Това  отличава Хумустим  от много  други стимулатори, регулатори и торове на нашия пазар. Както споменах по горе Хумустим е природната, натуралната, свойствената храна, без химия  за всички растителни видове.

            Препоръката ми към всички производители,  за да имат нужния ефект, трябва  стриктно да спазват нашите указания за неговото използване през вегетацията. Имаме подробно изработени указания в  проспект, който може да го намерите и използвате в нашия сайт humustim.com.  В тези указания са  посочени минималните дози за листно пръскане при всички култури, дози за третиране на семена и посадъчен материал, дози за поливане чрез капкова инсталация,  посочени са и  важните фенологични фази за точното му прилагане през вегетацията, които са съобразени именно със залагане и стимулиране на генеративните органи. Неговият максимален ефект се проявява, когато се прилага много точно, съобразно фенологичните му изисквания при различните видове култури.  Като правило винаги насочваме вниманието на производителите да започнат да използват Хумустим още със обработка на семената,  защото всеки агроном знае, че в кълна се залага и бъдещия добив.  Осигурява се много силен начален старт на растенията и мощно се  развива кореновата система. Следват  листни пръскания  и поливане при интензивните култури в точно препоръчани  фенологични фази. 

Как да го използваме Хумустим и Агрохумустим при пролетните култури

Предстои сеитба на много пролетни култури, основните неща са третиране на семената преди сеитба с Хумустим в доза 1 л.на 1 тон семена, при засаждане на разсад, кореновата му система се потапя във вода за 6-7-12 часа в разтвор на Хумустим на 1 литър вода се слага 20 милилитра  Хумустим. Това се прави и при създаване на трайни насаждения – също се топи кореновата система преди засаждане. Добре е когато се засажда разсада, било то зеленчуков, ягодоплоден,  овощен, лозички и др. в дупките, около кореновата система да се посипе от гранулата ни Агрохумустим около 200 обемни милилитра при трайните насаждения и около 50 обемни милилитра около зеленчуковия разсад и цветя. Предстоят листни пръскания с минимална доза 40-50 милилитра при зеленчуци, бобови култури, слънчоглед, царевица, и др.със слята повърхност, а при трайните насаждения минималната доза за едно листно пръскане е 100 милилитра на декар. При съществуващ проблем,  дозата на Хумустим може да се увеличи 3-4 пъти. Това се прави когато има повреди от болест, от киселинни дъждове, от пестицидни предозирания, от късни  слани, особено при черешите и кайсиите.. При тях превантивно може да се направи едно предцъфтежно листно пръскане съвместно с прилепител с доза 150 мл/дка, малко преди да разцъфнат плодните пъпки. При интензивните култури препоръчаме да се извършва и поливане при изградена капкова инсталация, с минимална доза 600 милилитра Хумустим за 1 тон вода. В нашия сайт, който съм цитирала по горе ще отворите указанията за използване на Хумустим , дадени са и  технологиите на всички култури за използването им. Ако не разполагате с интернет,  винаги може да ми се обадите на посочения ми  по долу телефон.

            Използвайте Хумустим, дайте глътка въздух на растенията, те имат нужда от това.  Ще се радвате на добър добив и добро качество на получената продукция. Помогнете им. Природата ни зове.

Бъдете здрави!

                                               Агроном Радка Малинова  0888 942 318, 0888802696

                                                                      Х  У  М  У  С  Т  И  М

ОРГАНИЧЕН РЕГУЛАТОР  И СТИМУЛАТОР ЗА ПОВИШАВАНЕ

НА ДОБИВА И КАЧЕСТВОТО НА РАСТЕНИЕВЪДНАТА ПРОДУКЦИЯ.

Хумустим не е новост за науката, новост е за пазара!

      Повече от  три десетилетия водещи наши учени агрохимици  като проф.д-р Лазар Станчев, проф.д-р Златан Танев, проф.д-р  Стефан Горбанов, порф..д-р Гиньо Рачовски и др. През целия си творчески път изследваха  ролята и значението за растенията на подвижните хумусни вещества   /или   т.н.  хуматни     торове/ за увеличаване на добива и за снижаване себестойността на получената продукция.  С редица прецизни и производствени опити доказаха бързото им влияние за повишаване имунитета на растенията към болести и стресови фактори; влиянието им върху ускореното развитие на кореновата система и увеличаване на общото й тегло;  за  повишаване на фотосинтезата и увеличаване на хлорофила;  за ускорения процес на цвето и плодообра-зуването; за силното подобряване  на  качеството на  растениевъдната  продукция  и  най-важното –  повишаване на добива с гарантиран икономически ефект.

В докторската си дисертация, защитена през 1972 год.,  известния агрохимик проф.др. Лазар Станчев изложи резултати от 20 годишни прецизни и полски опити от получен по негова технология натриев хуматен тор. Доказа, че физиологичната активност на хумусните   биорегулатори   е   тясно   свързана с   действието   им върху метаболизма на растението, главно в хода на оксидазните реакции, които дават отражение върху интензивността на дишането, термодинамичните процеси, образуването и разграждането на АТФ и АДФ,  биосинтезата на пластидните пигменти и растежните  вещества. Изясни механизмът на фитотоксичността на биурета и антитоксичното действие на активните хумусни вещества /хуминови и фулвокиселини/ в това отношение. Доказа , че под влияние на съдържащия се в карбамида биурет настъпват смущения във веригата на окислително-редукционните реакции на дихателния процес, свързани с инхибиране функциите на микроелементите –метали, които влизат в състава или участват в дейността на цитохромите, катализата, о-дифенолоксидазата, флавиновите и други ензими, регулиращи процесите на биологичното окисление. Установи, че подвижните хумусни вещества инактивирт биуретната токсичност на растенията, запазват каталитичните функции на микроелементите-метали/главно цинк, желязо, мед/ при дишането и в процесите на синтезата на хлорофила и на други органични съединения, дори и в присъствие на биурет в тъканите на растенията. Проучи  взаимодействието на хуминовите киселини и микроелементите-метали в някои термодинамични и биохимични реакции в процесите на инактивирането на биоуретната фитотоксичност във формирането на структурата на добива при селскостопанските култури. С инфрачервени спектри се доказа типът на свързването на микроелементите-метали с хуминовите киселини. Проучи и доказа влиянието на хуминовите и фулвокиселините при кълняемостта на семената, за активиране хода на протичането на органогенезиса , като доказа че те стимулират растежа и развитието на растенията,  скъсяват етапите на органогенезиса, което е от съществено значение за цвето и плодообразуването. Доказва че добивът се повишава средно с 10% а при доматите  от началните 5 беритби с 30 до 42% . Силно се завишават и  качествените показатели като оказват благоприятно влияние  върху органичния и минералния състав на плодовете. В сравнение с контролата съдържанието на захарите е повишено със 7-14% , на органичните киселини – с 10-24%, а на фосфора и калия с – с 6-18.  Аналогични са и резултатите изведени от него и при краставици, пипер; тютюн, царевица, ечемик и др. култури.

Хумустим е ново поколение  калиев хуматен тор

Получен е по оригинална технология, при която се използва  богат на органични вещества  природен  ресурс, който единствено може да осигури този висок процент на хуминови и фулвокиселини и то в най добро съотношение между тях. Те  от своя страна влизат във взаимодействие със всички макро и микроелементи намиращи се в неговия органичен състав и се образуват фосфорни хумати, калиеви хумати, калциеви хумати, магнезиеви хумати  и др.  на органична основа.  Хумустим не съдържа химически форми на хранителни вещества. Затова е ценен и като екологично чист продукт.  Усвоява се бързо /до 6 часа/ и  растенията и  го приемат свойски.   Дори и при завишаване на дозите  той не показва обратен ефект или стрес.

Хумустим не  е продукт от калифорнийски червей, няма биологичен произход, а е чист органичен природен  калиев хумат. Всеки производител трябва да знае, че “отделните форми хумусни вещества се различават не само по елементния си състав, но и по химичната и физичната природа на техните компоненти” ( проф.д-р Л.Станчев ).

Ефектите на Хумустим

 • Повишава кълняемата енергия и дружното поникване на семената;
 • Силно влияе на органогенезиса като залага потенциално висок добив;
 • Регулира метаболизма на клетките, стимулира растежа и развитието на растенията;
 • Ускорява процесите на цвето и плодообразуването.
 • Засилва естествената съпротивителна сила на растенията срещу болести и вредители, повишава устойчивостта към стресови фактори – засушаване, измръзване, резки температурни амплитуди, химически вещества и др.;
 • Засилва фотосинтезата, повишава натрупването на хлорофил, подобрява тургура на растенията и оптимизира водния режим, като намалява транспирацията на водата;
 • Благоприятства за усвояване на азота и трансформирането му в пълноценни белтъчини;
 • Повишава добива с над 15%, а при някои култури и с над 50%;
 • Подобрява качеството на произведената селскостопанска продукция и удължава срока на съхранение;
 • Силно стимулира образуването на издънки при производство на посадъчен материал от ягодоплодни и др. култури.

Увеличава процента на прихващане на посадъчния материал до 90-95%.

 • Способства за намаляване натрупването на нитрати и остатъчни пестициди в плододете;
 • Бързо възстановява растенията засегнати от късни слани, градушки, химически вещества и др. повреди
 • Използван почвенно, обогатява почвата с хумус, защото сам по себе си той е «подвижен хумус», подобрява нейната структура, аерация и водоустойчивост. Създава условия за развитие на полезната микрофлора и активира минерализирането на неподвижните форми на хранителни вещества в почвата.
 • Хуминовите киселини имат способността да свързват в неразтворима форма тежките метали, радионуклеиди и др. промишлени замърсители. Създава с тях неусвоими за растенията комплексни съединения.
 • Съвместим е с всички пестициди , вписани в Националния списък по растителна защита.

Всичко гореизложено е потвърдено с редица прецизни опити, изведени и продължават да се извеждат, в почти всички отраслови институти в страната при основните земеделски култури – житни, бобови, царевица, слънчоглед, тютюн, овощни видове и лозя, ягодоплодни, етеричномаслени култури, фуражни треви, затревени площи, цветя, декоративни храсти, планински видове  и др.  Изведени са и производствени опити на над 100 хиляди декара при различни култури.

Хумустим е единствения органичен хуматен тор предлаган на пазара у нас, който в състава си има най-високо съдържание на разтворими форми на хумусните вещества, в т.ч.  най-активната негова съставка – калиевите соли на хуминовите  киселини, които заемат  23% от органичното му вещество, или са 7 грама на 1 литър и  фулвокиселините – 5%. Именно тези подвижни хумусни вещества активират цялата физиологична дейност на растението. Това  дава възможност много бързо да се усвоят от растенията –  до 6 часа  и много бързо да вземат участие в цялата негова физиологична дейност.   Освен това той съдържа и всички други органични вещества, азот, фосфор, калий, калций, магнезий и всички микроелементи.

Хумустим е икономически изгоден и достъпен за всеки производител

Хумустим е най-евтиния  висококачествен органичен тор като вложение за 1 декар, защото той е силен концентрат и се използва в минимални дози.

Цената на 1 литър Хумустим е 23 лв без ДДС, а цената за едно листно пръскане е 0,92 лв. Достатъчни са не повече от 1-3 листни пръскания през целия вегетационен период, в зависимост от културата  и начина й на отглеждане

Фирма «Агроспейс» ООД гр. Велинград е единственият производител у нас на Хумустим. Течната форма на Хумустим се предлага  на пазара от 2001 г. в две разфасовки –  от 1 л.  и от 100 мил. През последните две години, по рецепта на проф.д-р Г.Сенгаливич, предлага и гранулатна форма – “Агрохумустим,” предназначена най-вече за производство на разсадопосадъчен материал и при създаване на трайни насаждения. Може да се използва и при всички  култури. Ефектът е изключително висок, но като вложение за 1 дка е малко по-скъп. Цената му е 15 лв. за 5 обемни литра.

Фирмата  гарантира постоянното  качество на Хумустим. В цветен проспект са дадени указанията за неговото използване, както и целия състав на органичните и минерални вещества в него, на основание  Анализ от Централната лаборатория към МЗГ.

Фирма “Агроспейс”  има практика да провежда презентация в цялата страна на които  научните сътрудници извеждали опити с Хумустим  докладват получените резултатите от изпитванията пред производителите.  Почти ежемесечно публикува в земеделските вестници ( в.Стопанин, Агровестник, сп.Агроном, сп.Практично земеделие и регионални земеделски вестници ) информация за технологията на прилагане при различни култури, публикува таблични данни за получените резултати от изведените опити – прецизни и производствени.

ИЗПОЛЗВАЙТЕ ТОЗИ ЦЕНЕН ОРГАНИЧЕН ХУМАТЕН ТОР, КОЙТО НЯМА АЛТЕРНАТИВА НА НАШИЯ ПАЗАР, КАКТО ПО КАЧЕСТВО, ТАКА И ПО ЦЕНА ЗА 1 ДЕКАР.

Радка Малинова – агроном