Един агроном споделя

Завършил съм Аграрния университет в гр. Пловдив и през целия си професионален път съм работил като агроном в структурата на бившия АПК. Повече от 30 години се занимавам със зеленчукопроизводство и овощарство, а през последните 15 години правя и собствено семепроизводство на краставици, сорт „Сандра”. Създал съм и 30 дка ябълкова градина в района на гр.Кричим, общ.Стамболийски.

През тези години като агроном в това интензивно, с много рискове  селскостопанско производство, съм се научил да се отнасям отговорно към земеделието, защото всяка допусната грешка от страна на специалиста води до лоши последици и има негативни резултати. Растенията са като малките деца, те искат ежедневни грижи, трябва да ги наблюдаваш, да преценяваш от какво имат нужда, когато трябва – да ги лекуваш  и да им даваш всичко необходимо за тяхното добро развитие.

Семепроизводството, с което се занимавам, е по специфично и отговорно производство, което изисква стриктно да се прилагат необходимите технологични изисквания, по-важни от които са: използване на качествен посевен материал, правилно и навреме приложена агротехника, навременна растителна защита и др. Важно място заема и торенето. Наред с минералните торове аз използвам и съм много доволен от течния органичен тор Хумустим, който е чист органичен тор и проявява изключително добри качества. През тези години съм опитвал и наблюдавал как действат почти всички нови листни торове, стимулатори и пестициди, които се предлагат на нашия пазар. В крайна сметка, като агроном и практик, мога добре да преценя какво и как да използвам, за да получа добър добив и гарантирано добро качество на произведените от мен семена.

Органичния хуматен тор Хумустим е изключително добър регулатор и стимулатор за растителния организъм и има много бърз ефект. Той не само доставя ценни органични хранителни вещества, но спомага за залагането на добри генеративни органи, силно подобрява имунитета на растенията към болести и неприятели, притежава ясно изразен антистресов ефект към различни природни фактори и химически препарати, повишава образуването на хлорофил, подобрява здравината и хабитуса на растенията, спомага за по-добро усвояване на внесените минерални торове и в крайна сметка повишава добива и качеството на произведената земеделска продукция. Разбира се, важно е как се използва. Аз се придържам  към технологията, която препоръчва фирмата производител „Агроспейс” гр.Велинград и винаги започвам още със семената, като „рътенето” извършвам в разтвор на Хумустим. Те поникват дружно, имат силен кълн и развиват мощна коренова система. Във фаза „същински лист” извършвам първо листно пръскане и една поливка. През вегетацията на краставиците, за мен е вече практика, на всеки 15 дни да правя листно пръскане с доза 40 мл/дка Хумустим, а в края на всеки месец да поливам, като го внасям с капковата инсталация в доза  0,5 л /1 тон вода. Ефекта е изключителен. Растенията са силни, здрави, с интензивно оцветяване на листата, добър тургур и обилно плододаване, с правилна форма и едрина на плодовете. Нямат никакви болести, не се наблюдава абортиране на цветовете през големите горещини, което е често явление при високи температури и води до значително понижаване на добива. Растенията образуват много едри цветове, това се наблюдава както при мъжките, така и при женските. Мъжките цветове образуват отличен прашец, имат и много добра фертилност.

Семената, които получавам са с високи качествени показатели, притежават и много добра кълняемост и кълняема енергия. Нямам проблеми с реализирането им, клиентите са доволни. Какво му трябва на един агроном – да е удовлетворен от собствения си труд, умение и признателност.

Наред със зеленчукопроизводството, през 2006 година създадох и 30 декара интензивно ябълково насаждение, включващо различни и много добри сортове ябълки. Посадъчният материал внесох от Италия. Всички ябълкови дръвчета са присадени на силно интензивната подложка – 109.

За това насаждение също полагам много грижи, особено сега през пролетта, когато се извършват и многобройните и задължителни вегетационни практики. И тук използвам Хумустим. През 15 дни извършвам листно пръскане със 100 мл/дка и един-два пъти поливам през вегетацията с капкова инсталация. В ябълковата градина също нямам проблеми с болестите. Растенията са жизнени, листата им са интензивно оцветени, лъскави, с добър тургур на листата, дръвчетата са с много добър цъфтеж, имат добър прираст, залагат силни пъпки, очаквам и добра реколта. През миналата година получих висок добив за двугодишни растения, ябълковите плодове бяха едри и с много добри вкусови качества. Дано само природата е благосклонна към нас, да не падат градушки. Впрочем Хумустим проявява и това качество – максимално предпазва растенията от нежелани механични повреди, които често нанасят падналите градушки.

От дългогодишни наблюдения, от личен и от споделен опит, на всички мои колеги агрономи и земеделски производители, препоръчам да използват този прекрасен органичен тор Хумустим, който е силен концентрат, използва се в малки дози и е много добър регулатор и стимулатор за растенията. Има доказан многостранен положителен ефект и гарантира получаването на висок добив, с високо качество на селскостопанската продукция.

Хумустим е одобрен от МЗХ за производство на биологична продукция и може да се използва при всички селскостопански култури за това екологично производство. Икономически е достъпен и изгоден за всеки производител.

                                                                            Агроном Стоян Гимишев,
                                                                                                    тел. 0899979441, email: sig2904@abv.bg