“ХУМУСТИМ – ДАР ОТ ПРИРОДАТА”

В тази книга земеделските производители ще прочетат и ще получат практически съвети за използване на Хумустим и Агрохумустим при производство на зърнено-житни, маслодайни, бобови, фуражни, зеленчукови, етеричномаслени, ягодоплодни и овощни култури, лозя, тютюн, трюфели, цветя, и др. Ще научат за многостранните му ефекти, като биологичен регулатор и стимулатор, като органичен тор и хранителен елемент, гарантиращ производство на екологично чиста земеделска продукция. Ще се запознаят с влиянието му при късни слани, градушки и други природни аномалии. Ще бъдат информирани за методите при изчистване на замърсени почви с тежки метали. Ще получат пълна и достоверна информация за начина му на използване, дози и фази от развитието на културите.

Хумустим доказано гарантира повишаване на добива и качеството на получената продукция, с голяма икономическа печалба. Всичко това е отразено в много таблици, графики и цветни илюстрации. Съпътствано е с много отзиви от престижни институти, агрономи и селскостопански производители.

Използвайте ХУМУСТИМ–ТОРЪТ НА БЪДЕЩЕТО !

Гарантира високи добиви и високо качество на селскостопанската продукция

Авторски колектив:

Проф. д-р ГЕОРГИ СЕНГАЛЕВИЧ – ВУЗК, гр. Пловдив.п
Проф. д-р А. Попов – фитопатолог,  Аграрен университет, гр. Пловдив.
Проф. д-р Боряна Чолева – нематолог
Ст.н.с.ІІ ст.  д-р Т. Кертиков –  Национален център за аграрни науки, София.
Ст.н.с. I ст., д-р Д. Славов, ст.н.с., д-р И. Вълчовски – Институт по почвознание ”Н.Пушкаров”, София.
Ст.н.с. І ст.д.с.н. Л. Кръстева; ст.н.с. д-р Г. Рачовска; ст.н.с.д-р инж. М. Мънгова;
 ст.н.с.д-р Й. Ангелов; н.с.ІІ ст. С. Стаматов, Н. с. Р. Чипилски – ИРГР «К.Малков », гр. Садово..
Ст.н.с.І ст. М. Михов,  ст.н.с. д-р Т. Тонев – ДЗИ ”Добруджа”, гр. Генерал Тошево.
Ст.н.с. І ст. д-р В. Котева, ст.н.с. І ст. д-р  Б. Граматиков – Институт по ечемика,  гр. Карнобат.
Ст.н.с.д-р Пл. Петров – Институт по царевицата,  гр. Кнежа.
Ст.н.с. ІІ ст. д-р А.Илиева, н.с. д-р В.Василева, д-р А. Русенов – И-т по фуражните култури, Плевен.
Проф.Ив.Порязов, ст.н.с.І ст.д-р В. Каназирска,  ст. н. с. д-р И.  Димов, ст.н.с. д-р В.Петкова, Н. с. д-р
 Г. Антонова,       Н. с. Б Арнаудов,  Н.с. Х. Ботева – Институт по зеленчукови култури ”Марица”, гр. Пловдив.
Н.с. д-р Цв. Христева – Институт по тютюна и тютюневите изделия, гр. Пловдив.
Ст.н.с.ІІ ст.д-р Хр. Енчева,  ст.н.с.ІІ ст.д-р В. Димитрова –  ИЛВ,  гр. Плевен.
Проф.д-р Й. Янкулов  – Институт по розата, гр. Казанлък.
Ст.н.с. I ст., д-р Б. Атанасова, н.с. Я.  Котопанова – РЦНПО, София.
Ст.н.с д-р Е. Цолова –  гр. София.
Н.с.д-р Цв. Коцев – Географски институт при БАН, гр. София.
Гл.ас. З. Чолакова – Софиийски Университет.
Иван Волев – Агроном, с.Алино, общ. Самоков.
Кирил Проданов – “Кипро и Ко” гр. Бургас.
Радка Малинова – Агроном “Агроспейс” ООД гр.Велинград.

СЪДЪРЖАНИЕ

Р А З Д Е Л І
ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗНАЧЕНИЕТО НА ХУМАТНИТЕ ТОРОВЕ
ХУМУСЪТ И ХУМАТНИТЕ СУБСТРАТИB
ХУМУСНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ХУМУС ТИМ КАТО БИОРЕГУЛАТОРИ НА РАСТИТЕЛНИТЕ ОРГАНИЗМИ
ОРГАНИЧЕН РЕГУЛАТОР И СТИМУЛАТОР ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ДОБИВА И КАЧЕСТВОТО НА РАСТЕ- НИЕВЪДНАТА ПРОДУКЦИЯ
ОСНОВНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ХУМУСТИМ
РОЛЯТА НА ХУМУСТИМ ПРИ РАСТЕНИЯ И ПОЧВА
ЕФЕКТА ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ХУМУСТИМ И АГРОХУМУСТИМ

Р А З Д Е Л ІІ
ЕКОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ
ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ ИЗИСКВА ЕКОЛОГИЗАЦИЯ НА АГРОХИМИКАЛИТЕ
БЪДЕЩЕТО Е НА ЕКОЛОГИЧНОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ, А ЗАЛОГ ЗА ТОВА Е ОРГАНИЧНОТО ТОРЕНЕ

Р А З Д Е Л ІІІ
ПРЕПОРЪКИ КЪМ ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ
ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ КУЛТУРИ
ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЗЕЛЕНЧУКОВИТЕ КУЛТУРИ
ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ НА ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ
ХУМУСТИМ И АГРОХУМУСТИМ В ЛОЗАРСТВОТО
ХУМУСТИМ БЪРЗО ВЪЗСТАНОВЯВА РАСТЕНИЯТА ЗАСЕГНАТИ ОТ ГРАДУШКА,
КЪСНИ СЛАНИ И ДРУГИ ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ

Р А З Д Е Л ІV.
ПРЕЦИЗНИ ОПИТИ ИЗВЕДЕНИ В ОТРАСЛОВИТЕ ИНСТИТУТИ В СТРАНАТА
ИЗПИТВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА ХУМУС ТИМ ПРИ ПШЕНИЦАТА
ПИВОВАРНИЯ ЕЧЕМИК
КАНАРСКО ПРОСО
ПРИ СЛЪНЧОГЛЕД
ХИБРИДНА ЦАРЕВИЦА И РОДИТЕЛСКИ ЛИНИ
ХУМУСТИМ ВЪРХУ КОРИАНДЪР
ЗИМНА МАСЛОДАЙНА РАПИЦА
ТЮТЮН
ХУМУСТИМ ПРИ ФЪСТЪЦИ
ПРОЛЕТЕН ГРАХ
ХУМУСТИМ ПРИ СОЯТА
ПРИ ЛЕЩА, ГРАХ, СОЯ, ФИЙ И СЕКИРЧЕ
ПРИ НАХУТ
ОРАНЖЕРИЙНИ ДОМАТИ
ОРАНЖЕРИЙНИ КРАСТАВИЦИ
ГЛАВЕСТО ЗЕЛЕ
ПИПЕР И ПЪПЕШИ
ГРАДИНСКИ ФАСУЛ И БРЮКСЕЛСКО ЗЕЛЕ
ГОТВАРСКИ ТИКВИЧКИ , ДОМАТИ И ПАТЛАДЖАН
ВИСОКИ ДОБИВИ ОТ КАРТОФИ
ЛОЗЯ
ЛОЗОВ ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ
ЯГОДОПЛОДНИ КУЛТУРИ
ЗЕЛЕНИ РЕЗНИЦИ ОТ ШИПКА
ХУМУСТИМ ПРИ МИНИ КАРАМФИЛ
ТРЮФЕЛИ
ХУМУС ТИМ ЗА БОРБА С ПОЧВЕНИТЕ ПАТОГЕНИ (НЕМАТОДИ)
ЗАМЪРСЕНИ ПОЧВИ С ТЕЖКИ МЕТАЛИ

Р А З Д Е Л V
ОТЗИВИ

Р А З Д Е Л VІ
АГРОКАЛЕНДАР

ПРИЛОЖЕНИЯ