Продукти

ХУМУСТИМ – 1л

В цветен проспект са посочени Указания за използване на Хумустим, отразени са дозите и препоръчителните фазите от вегетацията на различните култури. Хумустим е съвместим с препаратите за растителна защита и се препоръча съвместното им използване.

ХУМУСТИМ – 0,100л

В цветен проспект са посочени Указания за използване на Хумустим, отразени са дозите и препоръчителните фазите от вегетацията на различните култури. Хумустим е съвместим с препаратите за растителна защита и се препоръча съвместното им използване.

АГРОХУМУСТИМ – 5 обемни литра

Указанията за Агрохумустим са дадени на самата опаковка.