Производство

Фирма “АГРОСПЕЙС” ООД гр. Велинград, единствена в страната произвежда органичен хуматен тор по оригинална технология. Базата, оборудвана със съвременна технологична линия за производство, гарантира високо качество на произвежданите за сега продукти Хмустим и гранулатната му форма Агрохумустим, създадена от проф.д-р Георги Сенгалевич. В техния състав отсъстват химични суровини, което ги прави екологично чисти продукти, гарантиращи производство на безопасни за човека храни. Те се произвеждат от богати на органична материя природни продукти, осигуряващи и гарантиращи това неповторимо и високо качество на Хумустим и Агрохумустим.

Хумустим не е продукт от калифорнийски червей. Той е оригинален висококачествен хуматен тор, получен от природен органичен субстрат. И както казва проф.д-р Лазар Станчев: “отделните форми хумусни вещества се различават не само по елементния си състав, но и по химичната и физичната природа на техните компоненти”.

Офиса на фирмата и сграда за производство