Указания за използване на Агрохумустим

УКАЗАНИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА АГРОХУМУСТИМ ПРИ РАЗЛИЧНИТЕ КУЛТУРИ

 
 
К У Л Т У Р А
 
 
Брой расте-ния  в 1 декар
Начини на внасяне на Агрохумустим  
 
ЦЕНА
лв/дка
 
 
 
Съвместно с торопочвената смес В една дупка/гнездо Обемен литър за 1 декар
 
Об.литър за 1 м3 торопочве-на смес Об.литър за  1 декар Об.литър за 1 дупка/гнездо Обемен литър за 1 декар Об.литър за 1 декар
ОВОЩНИ ВИДОВЕ
1.Едроразмерни
– орех, кестен и др.
10-12 1 10-12 30-36
2.Средноразмерни  – Семкови
– ябълка, круша, дюля  и др.
30,35 0,500 10-18 30-54
3. Средноразмерни – Костилкови
– череша, праскова, слива, кайсия и др.
15-20 0,500 8-10 24-30
4. Дребноразмерни, храстовидни
– лешник,арония и др.
100-120 0,300 30-35 90-105
5. ЯГОДОПЛОДНИ
–  Ягоди
12000 50 150
– Малини 500-600 55-60 165-180
– Касис 500-600 55-60 165-180
– Къпини 100-120 0,250 25-30 75-90
6. ЛОЗЯ
– присадени и вкоренени
350 0,200 70 210
7. ТЮТЮН Гъст разсад 5 15
8.ДИРЕКТНО ЗАСЯВАНЕ НА ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ
– Гъст разсад без пикиране
10 30
– Разсад с пикиране 1000 0,005 5 15
– Директно засядане на зеленчукови култури 70-80 210-240
9. ЗАСАЖДАНЕ НА ЗЕЛЕНЧ. РАЗСАД
– браздово
5000 70-80 210-240
– гнездово 30-35 90-105
10. КАРТОФИ

– редова сеитба

40-50 120-150
– гнездова сеитба 20-25 60-75
11. МАСЛОДАЙНА РОЗА

– за вкореняване на разсад

5 15
– създаване на ново насаждение 500 0,150 75 225
12. ЛАВАНДУЛА 2500 60 180
13. МЕНТА 7000 65 195