Хумустим дар от природата – новата книга за земеделски производители

“Хумустим – Дар от природата”

В тази книга  земеделските производители ще прочетат и ще получат практически съвети за използване на Хумустим и Агрохумустим при производство на зърнено-житни, маслодайни, бобови, фуражни, зеленчукови, етеричномаслени, ягодоплодни и овощни култури, лозя, тютюн, трюфели, цветя, и др. Ще научат  за    многостранните му ефекти, като биологичен  регулатор и стимулатор, като  органичен тор и  хранителен елемент, гарантиращ производство на екологично чиста земеделска продукция. Ще се запознаят с влиянието му при късни слани, градушки и други природни аномалии. Ще бъдат информирани за  методите при изчистване на замърсени почви с тежки метали.  Ще получат пълна и достоверна информация за  начина му на използване,  дози и фази  от развитието на културите.

Хумустим доказано гарантира  повишаване на добива и  качеството на получената продукция, с голяма икономическа печалба. Всичко това е  отразено в много таблици, графики и цветни илюстрации. Съпътствано е с много отзиви от  престижни институти, агрономи и селскостопански производители.

Фирма “АГРОСПЕЙС” ООД гр. Велинград, производител на течния органичен тор Хумустим и Агрохумустим, събра и обобщи шестгодишни резултати  от производствени и прецизни опити, изведени при всички култури в отрасловите Институти в страната. Резултатите от тези опити са представени от АВТОРСКИ КОЛЕКТИВ – дългогодишни научни работници, доказали се в селскостопанската наука.

Подробно разработеният Агрокалендар  по месеци, култури и земеделски практики,  ще  бъде ежедневен и  ценен помощник на производителите в тяхното производство.

Авторски колектив

Проф. д-р ГЕОРГИ СЕНГАЛЕВИЧ  –  ВУЗК,  гр. Пловдив.п
Проф. д-р АТАНАС ПОПОВфитопатолог,  Аграрен университет,   гр. Пловдив.
Проф. д-р  БОРЯНА ЧОЛЕВА – нематолог
Ст.н.с.ІІ ст.  д-р ТОДОР КЕРТИКОВ-  Национален център за аграрни науки, София.  
Ст.н.с. I ст., д-р ДИМИТЪР СЛАВОВ, ст.н.с., д-р И. ВЪЛЧОВСКИ- Институт по почвознание ”Н.Пушкаров”, София.
Ст.н.с. І ст.д.с.н. ЛИЛИ КРЪСТЕВА; ст.н.с. д-р ГИНКА РАЧОВСКА; ст.н.с.д-р инж. М.МЪНГОВА; ст.н.с.д-р ЙОРДАН АНГЕЛОВ; н.с.ІІ ст. СТАНИСЛАВ СТАМАТОВ, Н. с. Р. ЧИПИЛСКА- ИРГР «К.Малков »,   гр. Садово.. 
Ст.н.с.І ст. МИХО МИХОВ,  ст.н.с. д-р Т. ТОНЕВ – ДЗИ ”Добруджа”,  гр. Генерал Тошево.
Ст.н.с. І ст. д-р ВЕЛИЧКА КОТЕВА, ст.н.с. І ст. д-р  БОЖИН ГРАМАТИКОВ – Институт по ечемика,  гр. Карнобат.  
Ст.н.с.д-р ПЛАМЕН ПЕТРОВ – Институт по царевицата,  гр. Кнежа.
Ст.н.с. ІІ ст. д-р А.ИЛИЕВА, н.с. д-р В.ВАСИЛЕВА, д-р А. РУСЕНОВ в – И-т по фуражните култури, Плевен.
Проф.ИВАН ПОРЯЗОВ, ст.н.с.І ст.д-р ВИОЛЕТА КАНАЗИРСКА,  ст. н. с. д-р ИВАН ДИМОВ, ст.н.с. д-р ВАЛЕНТИНА ПЕТКОВА, Н. с. д-р Г.АНТОНОВА,  Н. с. Б. АРНАУДОВ,  Н.с. Х.БОТЕВА- Институт по зеленчукови култури ”Марица”, гр. Пловдив.
Н.с. д-р ЦВЕТА ХРИСТОВА – Институт по тютюна и тютюневите изделия,  гр. Пловдив
Ст.н.с.ІІ ст.д-р ХРИЗАНТА ЕНЧЕВА,  ст.н.с.ІІ ст.д-р В. ДИМИТРОВА –  ИЛВ,  гр. Плевен.
Проф.д-р ЙОРДАН ЯНКУЛОВ  – Институт по розата,  гр. Казанлък
Ст.н.с. I ст., д-р Б.АТАНАСОВА, н.с. Я. КОТОПАНОВА-  РЦНПО,  София.
Ст.н.с д-р ЕЛЕНА ЦОЛОВА –  гр. София.
Н.с.д-р ЦВЕТАН КОЦЕВ – Географски институт при БАНгр. София.
Гл.ас. З. ЧОЛАКОВА – Софиийски Университет. 
ИВАН ВОЛЕВ– Агроном,  с.Алино, общ. Самоков.
КИРИЛ ПРОДАНОВ – “Кипро и Ко” гр. Бургас.
РАДКА МАЛИНОВА – Агроном “Агроспейс” ООД гр.Велинград

Използвайте ХУМУСТИМ – ТОРЪТ НА БЪДЕЩЕТО!

Гарантира високи добиви и високо качество на селскостопанската продукция

Изпращайте Вашите отзиви, впечатления и препоръки на адрес:

“АГРОСПЕЙС” ООД

гр. Велинград
Индустриална зона, Хмелосушилня, п.к. 75
GSM: 0888773801
Асен Иванов

гр. София
ул. Велчо Атанасов 36
02/8319172, 0888942318; 0888802696
Радка Малинова, Симеон Кръстев

E mail:
agrospace@abv.bg