Цени на ХУМУСТИМ и АГРОХУМУСТИМ

Хумустим е икономически изгоден и достъпен за всеки производител.

Хумустим е най-евтиния висококачествен органичен тор, предлаган на нашия пазар като вложение за 1 декар, защото той е силен концентрат и се използва в минимални дози (табл.1).

ХУМУСТИМ

1 литър – 23,00 лв.без ДДС
100 милилитра – 3,00 лв. без ДДС

АГРОХУМУСТИМ

5 обемни литра – 15,00лв. без ДДС

Таблица 1
Цена на Хумустим за 1 декар при основните култури

 
 
КУЛТУРА
Семена/посадъчен
материал
Еднократно листно пръскане
 
 
Поливане
Доза:
литър/ тон
 
Лв/дка
Доза:
Милилит-
ра/дка
 
Лв/дка
Доза
литър/
дка
 
 
Лв/дка
Житни
Слънчоглед
Царевица
 
1  л.

0,57 лв.
0,01 лв.
0,05 лв.
40 0,92
Зеленчукови 0,040 л/2 л
вода за
1 кг.
семена
40 0,92 2-2,5 л 46,00-57,00
Трайни
насаждения
0,040 л/2 л
вода
80-100 1,84-2,30 2-2,5 л 46,00-57,00

Посочените цени са без ДДС.