ЗАЩО ДА ИЗПОЛЗВАМЕ Х У М У С Т И М

ЗАЩО ДА ИЗПОЛЗВАМЕ  Х У М У С Т И М Вече над  20 години Хумустим  се използва и се  утвърди като  качествен органичен хуматен тор. И това не е случайно. Той е екологично чист органичен тор и освен, че  съдържа всички макро и микроелементи на органична основа, има...

ОСОБЕНОСТИ ПРИ ЕСЕННАТА СЕИТБА НА ЖИТНИТЕ КУЛТУРИ

ОСОБЕНОСТИ ПРИ  ЕСЕННАТА СЕИТБА НА ЖИТНИТЕ КУЛТУРИ Предстои есенна сеитба на житните култури. Изминалата вече стопанска година нанесе сериозни загуби на редица земеделски производители, особено в житницата на България – Добруджа. Като основна причина за получените...

Хумустим дар от природата – новата книга за земеделски производители

Хумустим дар от природата – новата книга за земеделски производители “Хумустим – Дар от природата” В тази книга  земеделските производители ще прочетат и ще получат практически съвети за използване на Хумустим и Агрохумустим при производство на...

Един агроном споделя

Един агроном споделя Завършил съм Аграрния университет в гр. Пловдив и през целия си професионален път съм работил като агроном в структурата на бившия АПК. Повече от 30 години се занимавам със зеленчукопроизводство и овощарство, а през последните 15 години правя и...