При изследването беше проучен ефектът от внасянето на органичния суспензионен тор Хумустим върху добива на лук и микробиологичната дейност в ризосферата и извън нея на едногодишния сорт лук на късия ден Lightening.... виж повече