Цени на ХУМУСТИМ и АГРОХУМУСТИМ

Хумустим е икономически изгоден и достъпен за всеки производител.

Хумустим е най-евтиния висококачествен органичен тор, предлаган на нашия пазар като вложение за 1 декар, защото той е силен концентрат и се използва в минимални дози (табл.1).

ХУМУСТИМ

1 литър – 25,00 лв. без ДДС
100 милилитра – 4,00 лв. без ДДС

АГРОХУМУСТИМ

5 обемни литра – 20,00лв. без ДДС

Таблица 1
Цена на Хумустим за 1 декар при основните култури

 
 
КУЛТУРА
Обработка на семена/посадъчен
материал
Еднократно листно пръскане
 
 
Поливане
Доза :
литър/ тон семе
 
лева/дка

Доза:

  милилитра
 /дка

 
лева/дка
Доза
литър/
дка
 
 
лева/дка
Житни
Слънчоглед
Царевица
 
1 л.

0,62 лв.
0,02 лв.
0,06 лв.
40 – 100 1,00 – 2,50
Зеленчукови 0,040 л/ за 2 л
вода за
1 кг.
семена
40 – 100 1,00 – 2,50 2-2,5 л 50,00 – 62,50
Трайни
насаждения
0,040л за /2л
вода
100 -150 2,5 – 3,75 2-2,5 л 50,00 – 62,50

Посочете цени без ДДС.