Отзиви

О Т З И В

От Доц. д-р Пенка Костадинова

Аграрен университет, катедра Агроекология – гр. Пловдив

Относно: Възможностите на органичния биорегулатор Хумустим за растежа и развитието на растенията.

Повече от две десетилетия в почвознанието, като основен източник за плодородие се сочи наличието на „хумус“. Той е биопродукт сътворен от природните процеси, получен от непълното разлагане на растителни и животински отпадъци и е определящ фактор за плодородието на почвата.

Хумустим като представител на хуминовите вещества е изграден от органична биомаса, пепелно-минерални вещества, 23.40% хуминови и 5.00% флуво киселини и цял набор макро и микро елементи под формата на хелати и неутрално рН. Основното активно вещество на Хумустима произвеждан у нас (Велинград – фирма „Агроспейс“- ООД) е калиева сол на хуминовите киселини!

В случая този 100% екологичен биорегулатор на растежа и развитието на растенията, отговаря на добрата земеделска практика за приложения в биологичните технологични схеми на ЕО за биологично земеделие.

Използването му е всестранно, като с него могат в минимална дозировка да се третират семена (1 литър хумустим за 1 тон зърно), чрез поливане – гравитачно или капково – 0,5 литра на 1000 л вода, при разход – 5 л/м2. Използва се и като листен тор за третиране в подходящи фенофази – 40/50 см3 за 1 декар площ.

Хумустим осигурява повишаване на кълняемата енергия и дружно поникване на семената, увеличава обема на кореновата система и листната маса, ускорява растежа и развитието на хабитуса и повишава добива (25-30%) и качеството на получената продукция. Като природен продукт се приема бързо и безпрепятствено от растителните тъкани.

Мога с увереност да го препоръчам за използването му при всички земеделски култури отглеждани на открито и при оранжерийни условия. Това ще намали употребата на химически произведените агрохимикали и ще ограничи екологичния натиск срещу природната (околна) среда.

Доц. д-р Пенка Костадинова

 

О Т З И В

От проф.д-р с.с.н. Иван Михов Ярмов

Председател на Бургаската земеделска камара

Прегледах предоставената ми книга, преди нейното отпечатване. Искам да изкажа моето положително становище . Считам, че това е крайно необходимо  ръководство, с висока научна стойност.  Тази богата с практични съвети, резултати от изследвания и много подробни указания за използване на Хумустим,  най-после ще сложат край на споровете “за” и “против” Хумустим в негова полза. В книгата това се постига по много убедителен начин. Нямам конкретни бележки. Препоръката ми е,  колкото е възможно по-скоро тя да достигне до производителите на зърно, зеленчуци, грозде, плодове и др.

За  Хмустим имам лични впечатления, които искам да изразя.

Това е един органичен хуматен тор, екологично чист продукт, който се използва при третиране на семена и посадъчен материал, листно пръскане и поливане.  Вече 5 години наблюдавам действието на Хумустим при различни селскостопански култури, типични за нашия район. Присъствал съм на почти всички срещи с производители в гр.  Бургас и областта,  на които фирмата представя Хумустим и дава указания за неговото използване. Контактувам  и с много земеделски производители, които използват Хумустим. Аз също  го използвам в личния си двор при някои зеленчукови култури, лозя, овощни видове, в т.ч. южни култури, цветя и др. От моите наблюдения и събраната информация през годините за влиянието на  Хумустим, ми дават основание убедително да изразя своето голямо задоволство от ефекта му при различните селскостопански култури.  За да не бъда голословен ще  посоча част от производителите, с които заедно сме наблюдавали ефекта на Хумустим.

– Фирма ЕТ “Човека” гр. Ямбол две години подред използва Хумустим предсеитбено и вегетационно при пшеница и слънчоглед. Отчита много добри резултати, както за състоянието на посева, така и в добива.

– Фирма “Агробам” гр. Ямбол използва Хумустим при бамята. Много са  доволни от получените резултати. Общото състояние на посева през вегетацията е много добро  и с 25% са получили по-висок добив, сравнен с не третираните площи.

– ЗК “Кермен”. Иван Гърдев вече трета година използва Хумустим и е много доволен. Дава висока оценка на неговите качества при лозя и  полски култури.

– Фирма “Авес”  Бургас  също използва Хумустим и е много доволна.

Още много производители мога да  посоча, които са използвали и ще използват  и в бъдеще  този  прекрасен органичен тор, който и икономически е много достъпен за тях.

На фирмата пожелавам много творчески успехи!

/п/ проф.д-р Ив.Михов

О Т  З  И  В

От инж. Петко Матеев

Изп. директор на  “ЛВК ВИНПРОМ” АД   – гр. Търговище

Винзавод гр. Търговище е  водещ в производството на качествени вина и  алкохолни напитки  в страната.   За постигане на това качество,   от важно значение е  сортовия състав и производството на  грозде,  с високи качествени показатели. Предвид на това, прилагаме и  съвременни технологии  в производството на грозде.

От няколко години използваме течния органичен тор Хумустим, защото той показа своите превъзходни качества, както  при вкореняване на резници, така и при  създаване на нови лозови насаждения, и  в   плододаващите масиви (фиг.51,52,53).

При производство на посадъчен материал, за по-добро вкореняване на резниците,   предварително ги  потапяме в разтвор от Хумустим,  като на  100 л вода слагаме по  2 – 2,5 литра Хумустим. Така те престояват  едно денонощие.  Ефекта е изключително добър. Лозичките лесно преодоляват стреса и тръгват рязко напред. Получаваме около 50 % вкоренен посадъчен материал.  Лозичките са със  силно развита коренова система,  здраво и силно  стъбло.

Когато  създаваме   ново насаждение, също използваме Хумустим.  Преди засаждане, кореновата система престоява (за не-по малко от 24 часа)  в разтвор на Хумустим, като концентрацията е същата  посочена по-горе. Ефекта е 100% прихващане на ново засадените лозички. Растенията имат силен прираст, развиват здрави стъбла  и  бързо встъпват в плододаване.

В плододаващите масиви го прилагаме  като листно пръскане. Извършваме три вегетационни пръскания, като първото е веднага след цъфтежа на ресата, а следващите през 15 дни. Превъзходен  е ефекта му при възстановяване на проблемни лозички. В такива масиви, освен като общо листно пръскане, извършваме и допълнително пръскане на  всеки изостанал в развитието си лозов храст.

Хумустим е продукт,  който не само храни и стимулира растенията,  но и повишава имунитета към болести (особено към мана),  стресови състояния,  намалява  изресяването, гроздовете са добре озърнени. Освен това,   спомага за по-ефективно  усвояване на внесените минерални торове и за по-доброто въздействие на използваните пестициди.

Хумустим е един прекрасен органичен тор, който ни гарантира висок добив,  добро качество на гроздето и ние ще го  използваме  и в бъдеще.

/п/  Инж.   Петко Матеев

О Т З И В

От Маргарита Петкова – Ръководител на лаборатория по микроразмножаване при ИПЖЗ гр. Троян 

С тези няколко реда искам да изкажа задоволството си от резултатите, които получих при използване на листен тор ХУМУСТИМ Казвам се Маргарита Петкова, по професия -. Агроном. Работя в лаборатория по микроразмножаване на овощни култури към Института по планинско животновъдство и земеделие  – гр. Троян. Работим основно с арония и малини. Един от най-критичните моменти в нашата работа е адаптацията на растенията от лабораторна към естествена среда. Точно на този етап аз използвам Хумустим вече в продължение на  две години и половина.

Работя с концентрация на Хумустим 10 мл/1 литър вода, само листно подхранване. Когато за пръв път използвах този препарат бях възхитена от бързия ефект, от жизнеността на растенията и техният отличен външен вид (като малко отклонение- една моя колежка спонтанно изрази впечатлението си, като каза: “твоите растения полудяват”).

Така  вече трета година аз системно използвам Хумустим.

Адаптацията се осъществява в стоманено-стъклена оранжерия, растенията отглеждаме в контейнери (с ограничена хранителна площ), след което се климатизират навън при естествените условия на околната среда. Третирам непосредствено след изнасяне на растенията от полиетиленови съоръжения, след 10 дни следва второ третиране, преди разсаждане и преди изнасяне на открито.

Това, което многократно наблюдавах е: много бърз растеж, развитие на много добра коренова система, едри и тъмно зелени листа. При всяко следващо преместване, растенията са жизнени, без никакви загуби, когато ги изнесем при естествените условия на околната среда, растенията видимо не преживяват стрес. По мое мнение от Хумустим много добре се повлияват растенията при контейнерно отглеждане, защото почвеният субстрат изсъхва по-бързо, а растенията преодоляват успешно този момент.

Наред с всички останали грижи при нашето производство, приносът на Хумустим за получените добри резултати е голям. Аз работя като агроном от 15 години. За пръв път ползвам такъв препарат, с толкова бърз положителен ефект.

С огромно задоволство изразявам възхищението си, радвам се, че имам възможността да работя с този продукт, защото той допринесе за повече увереност в работата. В този смисъл аз продължавам да работя с Хумустим.

Сърдечно поздравявам колектива, който е открил тази “чудодейна” истина, хората които ни предоставиха възможност да се възползваме от това откритие. Пожелавам успехи и в бъдещата работа.

 Радвам се, че можем да работим заедно.

 /п / Маргарита Петкова

 

 

О Т З И В

От агроном  Георги Спириев

за ефекта от използването на универсалния хуматен  тор “ХУМУСТИМ” в землището на общ. Павликени, област В. Търново

За пръв път използвах Хумустим през м. май – 2002 г. в разсадник за декоративни растения в гр. Бяла черква.

Около 1500 броя разсади от декоративни растения – с думи (растения с дебели, кожести листа, разположени в розетка или пълзящи); широколистни храсти с опадливи листа (котонеастри, лигуструми, симфорикарпуси и др.) и вечнозелени иглолистни (туи, ели, борчета, тисове, смърчове и др.) засадени в малки саксийки, въпреки поливането и редовното торене с амониева селитра, започнаха да пожълтяват.

Собствениците решиха, че растенията са болни и трябва да се изхвърлят.

Моето мнение беше, че това не е заболяване, по простата причина, че изведнъж хлорозират различни видове растения, които е невъзможно да бъдат нападнати едновременно от болести.

Предположих, че тя се дължи на липса на калий и някой микроелемент – може би магнезий, тъй като при разсадите на широколистните растения хлоротичните петна бяха разположени по върха и периферията на листата и някои от тях бяха започнали да некротират; други бяха изсъхнали, но се задържаха на растенията без да окапват.

В склада намерих купен, но не използван месеци,  Хумустим. Когато прочетох на опаковката упътването и какво съдържа, веднага реших да го приложа.

Схемата на третирането беше: 3 пъти пръскане през 7 дни с по 10 мл/дка с 30 л. работен разтвор на декар. След третата седмица резултата беше поразителен – от растенията изчезна хлорозата, те станаха тъмнозелени и започнаха бърз растеж.

Впоследствие хумустима беше използван в същите дози и брой пръскания, но през 10 дни при много растения – иглолистни, широколистни и цветя.

Резултата беше много добър, а на някои места и отличен.

През м. септември 2002 г. поканихме представителите на “Агроспейс” ООД и пред 50 души фермери, агрономи, представители на кооперации, частни производители и научни работници от института по соята в гр. Павликени агронома на фирмата г-жа Р. Малинова направи изчерпателна презентация на препарата в гр. Бяла черква.

През 2005 г. в гр. В. Търново също беше направена презентация на препарата, на която освен фермери и кооперации присъствуваха: директора на регионалната станция по растителна защита, специалисти от станцията, специалисти от областната дирекция “Земеделие и гори” и др.

Срещата беше организирана съвместно с Областната служба за съвети в земеделието.

През 2003 г. препарата беше купен от фермери, зеленчукопроизводители и производители на овощен и декоративен посадъчен материал.

Ето примери:

  1. От 2003 до 2005 г. в овощния разсадник на Трифон Кунчев в гр. Б. черква при всички дръвчета – ябълки, сливи, круши, череши, праскови, кайсии и дюли се използува хумустим като листен фертилизатор. Резултатите са много добри – успешно се преодолява ежегодната хлороза на някои сортове праскови. Всички дръвчета показват бърз растеж и по-голяма устойчивост на болести и вредители.
  2. През 2003-2006 г. препарата се използва при форсиране на растежа на западна и източна туя в градински център в с. Карайсен. Резултати – много добри.
  3. През 2004-2006 г. препарата е предоставен и се използва в градински център за декоративни растения в с. Михалци на Георги Калчев. Същия използува хумустим след поникването и сгъстяването на озеленени с тревни смески почви. Ефекта е бърз и отличен.
  4. През 2003 и 2006 год. – препарата е използуван от фермери за листно подхранване на пшеница и ечемик на площ около 2000 дка.

Фермерите са Раденко Чолаков – Павликени и Красимир Абаджиев – с. Мусина.

  1. През 2006 год. препарата е предоставен за използуване в с. Михалци, за ускоряване на растежа на култивирани лекарствени растения – билки. Резултатите са много добри.
  2. Хумустим е използван и при производство на декоративни рози. Ефектът е отличен.

Още много примери могат да се дадат за използването на хумустима, но искам да завърша с думите “Това е най-ефективния и екологично чист универсален тор, който съм използувал през моята дълга агрономическа практика.

/п/ Георги Спириев – агроном

О  Т  З  И  В

От Йосиф  Делгянски – земеделски производител,

гр. Раковски, Пловдивска област

Производител съм на селскостопанска продукция. Отглеждам пшеница, рапица и зеленчукови култури.

За Хумустим бях чувал добри отзиви от мои колеги  и реших да го пробвам на малки площи. Първите ми впечатления бяха много добри и затова през 2006 г. го приложих на по-големи площи  при пшеница, рапицата и доматите, приблизително  на около 25 хиляди декара. Останах много доволен.  От пшеницата получих висок добив, с много високо качество особено при глутена. При маслодайната рапица имах малки проблеми, за които Хумустим определено показа добър ефект.

При доматите  наблюдавах  как  влияе при неполивни условия. Бях приятно изненадан, че   през цялата вегетация растенията бяха свежи и получих добри добиви, въпреки че не ги поливах. Имам и преки наблюдения за бързият му ефект при маслодайната роза.

Много съм доволен от  органичния тор Хумустим и ще продължавам да го използвам. Той е  сравнително евтин като вложение на декар, лесно приложим,  с голяма възвръщаемост.

С уважение към фирма “Агроспейс”.

/п/  Йосиф Делгянски

О Т З И В

От  агроном Петър Чернев  – земеделски производител

гр. Нова Загора

Отглеждам 700  дка пипер и около 2000 дка пшеница. От 4 години използвам течния органичен тор Хумустим .  Ефекта е изключително добър и не е пресилено ако кажа – страхотен. Аз съм агроном и съм на ясно, че за да получа този добър ефект трябва да използвам Хумустим в точното време от развитие на културата, за да получа и желаните резултати. Започвам още с третиране на семената. Това е много важно, защото така осигурявам силен начален старт и растенията  залагат потенциално висок добив. След това го използвам при разсада, а през вегетацията правя няколко листни пръскания на пипера и едно листно пръскане на пшеницата.

Вече четири години съм имал възможност да се убедя  в достойнствата на Хумустим. Той  увеличава и  добива,  и  качеството на продукцията,  както от пипера, така и от пшеницата. Като разходи на декар е сравнително изгоден, с отличен ефект през цялата вегетация на културите  и ще продължавам да го използвам и в бъдеще.

Препоръчам  го на всички производители.

На фирмата пожелавам успехи.

/п/ Петър Чернев

О  Т  З  И  В

Тошко Михайлов – земеделски производител

гр.Свиленград

Пиша този отзив, за да изкажа моята благодарност към хората, които ми предоставиха да използвам течния органичен тор Хумустим.

През 2005 г. създадох 1000 дка сливи.  Преди това проучвах пазара и търсех мнението от специалисти и други производители, каква технология да използвам. За Хумустим чувах добри отзиви и препоръки. Пробвах го най-напред в личния си двор. Останах доволен. След като видях резултатите, реших да го приложа и при създаване на сливовото насаждение  Бях  получил пълна информация от фирмата, как точно да го използвам. Преди засаждане накиснах кореновата  система на  дръвчетата за 24 часа, в разтвор на Хумустим, а във всяка дупка при засаждането слагах и Агрохумустим.

През пролетта,  в цялата площ нямаше нито едно дръвче, което не се беше прихванало, т.е. получих 100 % прихващане. Освен това всички дръвчета бяха силни, имаха добър прираст, видимо много жизнени и здрави. Направих и едно листно пръскане.

Мога да изкажа благодарност към  фирма “Агроспейс” за този добър продукт, който предлагат. Всичко каквото казаха, на практика аз го постигнах.  Ще продължавам да използвам тези уникални торове Хумустим и Агрохумустим.

На фирмата пожелавам здраве и успехи.

С уважение /п/ Тошко Михайлов

О Т З И В

От Симеон Богданов – агроном  растителна  защита

гр. Плевен

Собственик съм на фирма  «Ориент 02» гр. Плевен,  с основна дейност – растителна защита. Познавам много производители от региона, защото ги  консултирам  и обслужвам с препарати. Основно, в Плевенски регион са застъпени зърнено-житните култури и зеленчуците.

От 5 години познавам  течния органичен тор Хумустим и  го  използвам в моята практическа дейност. Той е екологично чист, доказал е многократно своя голям ефект, както при  при зърнено – житните, така и при  зеленчуковите култури.

От моите наблюдения при използване на Хумустим, сьществено място заема предсеитбената обработка на семената на  пшеницата, ечемика, слънчогледа и царевицата. Разликата в сравнение с нетретираните площи е много видима. Хумустим силно стимулира развитието на кореновата система, братимостта  и общото състояние на посевите. При третиране на семената, използваме 1 литър Хумустим за 1 тон семена. Извършва се  преди сеитба, съвместно с фунгицидния разтвор  за  обеззаразяване на семената.    През пролетта, в началото на  братенето правим листно пръскане с 40 мл на декар, обикновено заедно с хербицидите.  Ефекта е изключително добър. Крайния резултат е повишен добив,със силно зави-шени качествени показатели  на зърното, особено на глутена.

При зеленчуковите култури Хумустим показва също много добър ефект. Когато се използва още при производството на разсад (третиране на семената и разсада) и след това като листно пръскане през вегетацията, се увеличава и добива, и количество на стандартната зеленчукова продукция.

Хумустим  е органичен тор и това го прави още по актуален, особено при производство на екологично чиста продукция.

Отзивите от страна на производителите са много добри, още повече,  че икономически е много изгоден, с добра възвръщаемост на вложените средства.

Хумустим  е тор с бъдеще.

/п/Симеон Богданов

Плевен, ул. “Георги Кочев” № 37, вх. Б, ап. 3

О  Т  З  И  В

От  Димитър Кукунджиев – картофопроизводител

с. Ягодина, общ.Борино, обл. Смолянска

Бях чувал за Хумустим добри отзиви и реклами, но не го бях ползвал, докато присъствах на една презентация в гр. Смолян, на която фирма “Агроспейс” представи  Хумустим и обясни на производителите как да го използват при културите, типични за нашия район, в т.ч. и  картофите. Отглеждам  около 250 дка с картофи. Имах проблеми с болестите.   Хората от фирмата ми оказаха съдействие, свързаха ме с проф. Сенгалевич, за да изясня причините и да приложа правилно растителната защита. Наред с препоръчаната, използвах и Хумустим като листно пръскане. Резултатите бяха изключително добри.  Изказвам благодарност  за тази отзивчивост към проблемите на нас производителите от страна на фирмата. И особено съм доволен от  Хумустим. Това е изключетелен тор, с много добър ефект.

Получих много добър добив картофи  с добро качество, въпреки проблемите, които имах с тях.  Ще продължавам да използвам този течен тор Хумустим не само като листно торене, но и при третиране на посевния материал.

Блягодаря на проф. Сенгалевич и на фирма “Агроспейс”.

/п/ Димитър Кукунджиев

О  Т  З  И  В

От агроном Ангелина Мовродиева

гр. Смолян

Пиша това писмо, за да изкажа моето впечатление от уникалния течен тор Хумустим и моля да бъде  поместено   в книгата, която пишат. Аз съм агроном, земеделски производител,  имам и селскостопанска аптека.

Преди 2-3 години от изложение “АГРА” Пловдив  си купих Хумустим.  След като го използвах бях много впечатлена от неговият ефект и добрите резултати които получих. Той се отличаваше от много други торове, които се препоръчаха и бях използвала. Дълго време след това  не можех да открия координатите на фирмата, защото исках освен да го ползвам, но и да го продавам. На презентация в гр.Смолян имах възможност да се запозная и осъществя контакти  с фирмата – “Агроспейс”.

Препоръчам Хумустим на всички производители, не като търговец , а като агроном и производител, защото този продукт  притежава изключтелни качества и осигурява много добър ефект при отглеждане на овощни видове, зеленчуци, картофи и други култури. Особено добри са резултатите от него в нашия регион, който е с планински климат и с по-бедни почви. Фирмата предлага много пълни указания по култури, как да се използва и в кои фази от развитие на културата да се извършва листното пръскане.  Препоръчам го и на всеки, които идват в аптеката, защото Хумустим е с универсално приложение –  използва се при всички култури, включително цветя и горски дървета. От всеки производител, който използва Хумустим  получавам обратна информация за отлични впечатления.

На фирмата пожелавам успехи, а на производителите препоръчам да използват този уникален с превъзходни качества органичен тор Хумустим.

С уважение  /п/ Ангелина Мавродиев

О  Т  З  И  В

От  агроном Стоян Гемишев

с. Кричим, общ.Стамболийски, Пловдивска област

От дълги години се занимавам със земеделие  – като агроном в АПК и като частен производител.  Сега имам  2  оранжерии за производство на зеленчуци, а отскоро създадох и градина с трайни насаждения.

В моята практика  използвам много продукти, които излизат на пазара, още повече, че имам и селскостопанска аптека. Внимателно наблюдавах как действа  всеки един от тях.  От три години използвам  Хумустим. Искам да споделя  впечатленията си от влиянието на този органичен универсален тор.

Като агроном зная, че хуматните торове са бързоподвижни форми на хранителни вещества и те трябва да се подават на растенията през  определена фаза от тяхното развитие, която е критична по отношение на изискване от съответните хранителни елементи. Предвид на това, използвам  Хумустим още в началния етап от развитие на растението – покълване на семената. Задължително,  преди сеитба третирам семената (накисване за няколко часа  според  указанията на фирмата), преди засаждане на дръвчета – третирам кореновата система (също с накисване). През вегетацията извършвам няколко последователни листни пръскания с препоръчаните дози от фирмата.

Резултатът от Хумустим е много добър, семената покълват със силен, здрав кълн и развиват много мощна коренова система.  Растенията са здрави, устойчиви на градушка, на стресови климатични фактори, развиват силни леторасти, добро цвето и плодообразуване. Получената продукция е по-висока и с по добро качество.  Добива при всички култури, при които използвам Хумустим е увеличен  с над 10 %.

От хуматните торове  бях  впечатлен още като студент, от моя преподавател   проф. Лазар Станчев.  Той ни е показвал в оранжерия какво е  влиянието на  хуматните торове (получени от него) при  производство на домати. Хумустим е ново поколение хуматен тор с още по- добър ефект.

Препоръчам го  на всички производители и ги съветвам да го прилагат по указанията дадени от фирмата,  това е  изключително важно.

На фирма “Агроспейс” и нейния колектив пожелавам успехи.

/п/ Стоян Гемишев

О  Т  З  И  В

От  Иван  Филипов – производител на пипер

с. Виница, общ. Първомай

Отглеждам 180 декара пипер. От скоро започнах да използвам Хумустим, основно при разсадопроизводството, предимно като поливка.  Искам да изкажа благодарност към фирмата за този много добър тор. Получавам качествен посадъчен материал. Тъй като вече съм убеден последовател на Хумустим, ще го прилагам и при листно пръскане на полето. Препоръчам го на всички производители , защото той действително показа при мен изключителен ефект.

С благодарност  /п/ Иван Филипов

О  Т  З  И  В

От  Красимир  Маркачев

с.Перущица, обл.Пловдив

С това писмо искам да изкажа моите впечатления от Хумустим.  Интересувам се от такива продукти и когато ми го похвалиха за първи път аз погледнах на него малко скептично. Доста се колебах дали да го използвам. Сега вече никой не може да ме разубеди, че Хумустим не е добър продукт, не само при лозята, но  и при другите култури.

Имам лозе. Вече 3-та година Хумустим силно ме впечатлява. Първото нещо което наблюдавам при лозята е видимо увеличената листна площ с интензивено  зелен цвят. Леторастите са силни, гроздовете са добре озърнени, гроздето е с много добро качество. Получавам висок добив с много добро захарно съдържание на гроздето.

В бъдеще, когато създавам ново лозе ще използвам и Агрохумустим. Вече съм го използвам в цветопроизводството и ефекта му е невероятен.

Препоръчам го на всички лозопроизводители и цветопроизводители.

На фирмата благодарност и успехи!

/п/Красимир Маркачев

О  Т  З  И  В

От  Цветан  Навущаров

с.Мало Конаре, обл.Пловдив

Като собственик на селскостопанска аптека продавам Хумустим вече 4-та година. Искам да изкажа моето положително становище, защото получавам непрекъснато обратна информация от страна на производителите, които купуват торове и препарати от мен.

Обобщеното ми становище е, че Хумустим е без аналог на нашия пазар. Разфасовките, в които се предлагат от 1 л и 100 мл  са удобни за едрия и дребен производител. Цената е много добра. Производителите дори не питат за нея. Те с охота използват този прекрасен, с невероятен ефект Хумустим.

Желая  Ви здраве и просперитет.

/п/ Цветан Навущаров