Регистрация

1. Регистрацията на Хумустим е извършена от МЗГ,  

    с рег.№ 431 на 21.02.2001 г.

 

2. Пререгистрацията на Хумустим е извършена  от МЗХ,  

    с рег. № 0092 на 02.10.2013г.

 

3. Регистрация по ИСО  № 0317/00522 от 02.05.2017 г.