ЗАЩО ДА ИЗПОЛЗВАМЕ  Х У М У С Т И М

Вече над  20 години Хумустим  се използва и се  утвърди като  качествен органичен хуматен тор. И това не е случайно. Той е екологично чист органичен тор и освен, че  съдържа всички макро и микроелементи на органична основа, има богато съдържание на ценни и незаменими органични хуминови и фулво- киселини и редица хумусни  компоненти. Основното действащо вещество в Хумустим, са калиевите соли на хуминовите киселини. Достатъчно е той да се използва в минимални количества, за да въздейства  положително върху растенията и да регулира техния метаболитен процес.

На пазара  вече се предлага голямо разнообразие от различни минерални и  органо-минерални  торове. Много малко  и почти единствени  са чистите органични хуматни торове, като Хумустим,  без добавени допълнително  макро и микроелементи на химическа основа.  Добре е да се знае, че дори при тези хуматни торове има различия, като форми на хумусните вещества, елементен състав, химична и физична природа на техните компоненти и др.

Земеделските производители трябва да знаят едно много важно нещо, че за да се получи максимален ефект на Хумустим, трябва да го използват в подходящите фенологични фази през вегетацията на отделните култури, през които се залагат генеративните органи, т.е. потенциалния добив.  Тези фази са различни при различните земеделски култури.  Съобразявайки се с това, ние сме изготвили подробни указания по култури, като сме посочили минималните дози на Хумустим, под които не трябва да се слиза, може по-високи, но не по-ниски, както и важните фази през вегетацията, в които той  трябва да се прилага.

Използването на Хумустим започва с третирането на семената и посадъчният материал. При покълването  се залага бъдещия добив. Когато  кълна е силен и здрав се залага и добър добив. При трайните насаждения, в началният  етап е важно да се осигури добре гарнирана и мощна коренова система, да се осигури силен начален старт.

Следват  листни пръскания, които се извършват през вегетацията, в посочените фенологични фази. При интензивните култури, се извършва и поливане, което най-добре  е да се внася с капкова инсталация.

При правилното използване на Хумустим, се увеличава не само добива и качеството на продукцията, а силно се засилва имунитета към болести и неприятели.

Хумустим е много силен антиоксидант. Когато са налице повреди от градушки, късни слани, киселинни дъждове, предозирани хербициди,  измръзвания, засушавания, гъбни болести и др., препоръчаме веднага да се приложи листно пръскане с Хумустим, с увеличена  2-3 пъти доза, в зависимост от повредата. Това увеличение не е опасно, защото неговият състав  е чиста органика, без химия.  Растенията преодоляват тези стресови състояния, бързо се регулират метаболитните им  процеси и тяхната физиологичната  дейност. Хумустим действа на клетъчно ниво.

През последните години се отчитат  значителни климатични проблеми, които  се отразяват неблагоприятно върху земеделските култури, в т.ч. и на есенниците. Именно, когато има такива проблеми,  силно препоръчаме да се използва Хумустим. Дозите също могат да се увеличат, от 40-50 мл/дка на 100 мл/дка, или броя на пръсканията, т.е. едно предзимно и още едно в ранна пролет, преди образуване на първо коляно на стъблото, защото в него се залага класчето, т.е. бъдещият  добив. Хумустим ще помогне да се заложи по добре озърнено  и силно класче, гарантиращ и по-висок добив. Това обикновено съвпада с периода, когато се извършва пръскане срещу плевелите с хербициди. Хумустим е съвместим със всички пестициди, в т.ч. и хербициди. Може да се  съвмести с това пръскане.

Когато растенията са пръскани с Хумустим,  те ще преодолеят по-безболезнено различните  стресови ситуации. Пример, когато кореновата система на житните култури  е заложена плитко и е по-слабо развита, особено на посеви, които не са третирани през есента с Хумустим, усвояването на хранителните вещества е  затруднено, закъснява и вегетацията. Пролетното подхранване с азот, особено при резки затопляния,  ще доведат до буен растеж  и образуване на цепнатини при някои култури, например по стъблата на рапицата, които са опасен вход за проникване на болести и неприятели.

През  ранна  пролет,  се активира и вредната дейност на неприятелите и в същото време метеорологичните условия са благоприятни за поява  и развитие на болестите по земеделските култури, като кафявото гниене, брашнеста мана, повреди от киселинни дъждове,  често са възможни късни слани и др. Това налага да се вземат своевременни мерки  за  тяхното опазване. Хумустим е подходящ за това.

Предстои засяване на пролетниците – слънчоглед, царевица, различни бобови култури, картофи, зеленчуци   и др. Необходимо е семената да се третират преди сеитба с Хумустим при доза 1 литър за 1 тон семена. Този разход е много малък –  от 3 до 10 стотинки на декар, съобразно културата, а ефектът през този начален старт от тяхното развитие, е изключително голям.  Когато растенията станат във фаза 3-5 лист се извършва и първо листно пръскане, с доза не по малко от  50-80 мл/дка. Извършват  се още 1-2  листни пръскания през вегетацията, в зависимост от културата. Хумустим  ще  осигури силен начален старт на растенията, освен това ще гарантира и  добра устойчивост към стресови фактори, ще ускори фотосинтезата и ще се натрупа  повече хлорофил в листата, ще се  подобри цъфтежа, ще се намали  изресяването при лозята и някои други култури, растенията ще заложат висок потенциален добив. Когато се появят  гъбни болести, късни слани, киселинни дъждове, градушки и др. стресови ситуации, препоръчаме да се извърши едно, или две последователни листни пръскания през 5-6 дена, с двойно, дори тройно по висока доза на Хумустим,  в зависимост от проблемната ситуация.

При зеленчуковите култури се извършват не по-малко от 3-4 листни пръскания през вегетацията. При тях се препоръча и 1-2 поливане с Хумустим,  подаден по капкова система.  Намалява се окапването на цветовете, скъсява се вегетационния период, повишава се имунитета към болести и стресови фактори, най-често засушаване, киселинни дъждове и др. Значително се повишава добивът и  вкусовите качества на получената продукция, гарантира се по-добро съхранение и транспортабилност.  Зеленчуците се предлагат по-рано на пазара.

При трайните насаждения – овощни видове, ягоди, малини, лозя,  етеричномаслени култури (маслодайна роза, лавандула) и др., пръскането с Хумустим,  не само увеличава добива и вкусовите качества на плодовете,  но залага много добри цветни и плодни пъпки за следващата година. Първото листно пръскане с Хумустим при тях, се извършва,  когато се появи  листна маса. Препоръчат се най-малко 3 листни пръскания през вегетацията през 20 дни, с доза не по-малко от 100 мл/дка, (още по-добре е да се използва и по-висока доза, особено когато се налага). Това ще се отрази изключително благоприятно на плододаването, при залагането на пъпки за следващата година  и силно ще се подобри имунитета към болести, неприятели и стресови фактори.  При някои овощни видове, като череша, праскова, кайсия, много често падат късни слани и пъпките измръзват.  Препоръчаме да се  извърши  едно предцъфтежно листно пръскане, когато пъпките силно набъбнат, преди да разцъфнат, с доза 200 мл/дка Хумустим. Задължително се добавя добър прилепител, примерно  Електра.  Хумустим предпазва пъпките от измръзване. Много добър е ефектът от поливане с Хумустим, особено при ягодоплодните култури и овощни видове.  Препоръчаме поне 1-2 поливки, през пролетно-летния сезон. Доза за поливане – не по малко от 600 милилитра  на 1 тон вода.

Хумустим въздейства върху общата продуктивност на растенията.  Той ще повиши  индексът на ранозрелост, ще се увеличи  броя и вкусовите качества на плодовете, подобрява се и тяхното съхранение.

Хумустим заема и много важно място в баланса при хранене на растенията. За  подхранване на растенията обикновено се използват минералните торове и почти е  забравено органичното торене.  Наличните органичните вещества в почвата се осигуряват най-вече от растителните остатъци, който са недостатъчни. Неправилното използване на минералните торове, особено увеличените дози на азотните торове водят до вкисляване на почвите и дисбаланс в храненето на растенията. Разбира се, че трябва да се използват минералните торове, защото те са основната храна за растенията, но това трябва да става балансирано и професионално. Намалените органични вещества в почвата, водят до  намаляване на  почвените микробиологични процеси, които са основните фактори за доброто усвояване на  необходимите хранителни вещества от растенията и подобряват се и  водно-физичните свойства на почвите.

Хумустим е изцяло органичен тор, без химия. Паралелното му използване с минералните торове, ще се отрази изключително благоприятно, както за почвите, така и на земеделска продукция, респективно  печалбата.

Това е доказано от водещи преподаватели в  Аграрен университет, гр.Пловдив, извели тригодишен опит с Хумустим, с цел да се проучи неговото влияние едновременно върху почвите и получените добиви.  Опитът  е изведен при зеленчуковата култура лук на късия ден. Получените резултати от тригодишният опит,  са приети и  публикувани в  научното списание „Растениевъдни науки“.  Тези резултати показват, че Хумустим увеличава с 50% размножаването на полезните почвени микроорганизми и с 80% се увеличава  почвената аерация. В същото време добивът е повишен с 19% спрямо контролните полета.  За Хумустим се дава висока оценка и препоръка.

Освен в конвенционалното производство, Хумустим се прилага  и в производство на биологично чиста земеделска продукция.

 Използвайте българският органичен хуматен тор  Хумустим!

 Той гарантира добър добив, екологично чиста храна и добра печалба!

За повече информация:

                                                                 Агроном Радка Малинова,  тел. 0888 942 318