ЗАЩО ДА ИЗПОЛЗВАМЕ Х У М У С Т И М

ЗАЩО ДА ИЗПОЛЗВАМЕ  Х У М У С Т И М Вече над  20 години Хумустим  се използва и се  утвърди като  качествен органичен хуматен тор. И това не е случайно. Той е екологично чист органичен тор и освен, че  съдържа всички макро и микроелементи на органична основа, има...

ОСОБЕНОСТИ ПРИ ЕСЕННАТА СЕИТБА НА ЖИТНИТЕ КУЛТУРИ

ОСОБЕНОСТИ ПРИ  ЕСЕННАТА СЕИТБА НА ЖИТНИТЕ КУЛТУРИ Предстои есенна сеитба на житните култури. Изминалата вече стопанска година нанесе сериозни загуби на редица земеделски производители, особено в житницата на България – Добруджа. Като основна причина за получените...