Указания за използване на Хумустим

І. Дози за третиране на семена, посадъчен материал и листно пръскане

Полски  култури

Култури Третиране на семена  (посадъчен материал)
/извършва се съв-местно с използвания фунгицид/
Листно подхранване
/заедно с пестицида, използван в съответната фаза/
Количество “Хумустим”
литра за 1 т. сем.
Препор. работен разтвор за 1 т.семена Количество Хумустим за едно пръскане
милилитра/дка
Препоръчителен работен разтвор
литра/дка
Зърнено житни: Пшеница,Ечемик, Овес, Ръж, Тритикале, Ориз и др. 0,600 – 1,00 10 -30 40 20
Царевица; Слънчоглед; Бобови: Фасул,Леща, Фъстъци, Соя;   Рапица; Памук и  др. 0,600 – 1,00 10 -30 40 20
Тютюн
40 20
Картофи 0,400 – 0,700 40 40 20

Зеленчукови култури

Култури Третиране на семена  (посадъчен материал)
/извършва се съвместно с използвания фунгицид/
Листно подхранване
/заедно с пестицида, използван в съответната фаза/
Количество
Хумустим
милилитра  за 1 кг  семена
Семе-
ната се накисват за:
Количество Хумустим” за едно пръскане мил / дка Препоръ-чителен работен разтвор
литра / дка
Домати, Краставици,Пипер, Зеле, Моркови,
Салати, Спанак, Лук,Репички, Патладжан
и др.
40 мл в 2 л вода за 1 кг семена 5 – 6 часа 40 20
 
Дини, Пъпеши, Тикви
100 мл в 2 л вода за 1 кг семена 5 – 6 часа 40 20

Трайни насаждения

Култури Третиране на семена  (посадъчен материал)
/извършва се съвместно с използвания фунгицид/
Листно подхранване
/заедно с пестицида, използван в съответната фаза/
Количество Хумустим.
мл/литър вода
Посадъчния
материал /семената се накис-ват  за:
Количество Хумустим за 1 пръскане
мл/дка
Препроръчителен работен
Разтвор
л/дка
Овощни видове: ябълка,круша, слива, череша, кайсия, бадем, орех, лешник, дюля, мушмула и др. 10 – 20 мл.  в 1 л.  вода 10 – 12  часа 80 – 100 60
Ягоди 10 – 20 мл. в 1 л. вода 3 – 5 часа. 80 – 100 60
Лозя ; Хмел; Касис; Малини; Декоративни храсти;  Маслодайна роза; Лавандула;  Хизоп;  Мента; Маточина и др. 10 – 20 мл в 1 л вода 10 – 12 часа. 80 – 100 60
Фуражни треви и затревени рения
 
40 20
Салвия
Жълт мак
10 – 20 мл в
1 л  вода
10 – 12 часа 40 20
Силибум /бял трън/ 40 мл
в 2 л вода
5  – 6  ч. 40 20
Сенникоцветни :
кориандър, копър, кимион, резене, анасон и др.
40 мл
в 2 л вода
5 – 6  ч. 40 20
Лекарствени и подправни култури. 40 мл   в 2 л вода       5 – 6  ч 40 20
 
Цветя
40 мл   в 2 л вода      5 –  6  ч 40 20

ІІ . Поливане или капково напояване

Доза: 0,500- 0,600 л /за 1 тон вода;
Разход на работния разтвор – 5 л/ кв.м

Пълен ефект се достига при комплексното използване на хумустима – третиране на семена, листно подхранване и почвено напояване.

ІІІ. Фази на растенията, я които се използва “ХУМУСТИМ”

П о л с к и   к у л т у р и

Житни:
І .Третиране на семената с хумустим
/извършва се съвместно с обеззаразяването
на семената с фунгицида/
ІІ.  Листно подхранване:
1. Начало на вретенене
2. Цъфтеж – начало на  млечна зрялост

Царевица:
І .Третиране на семената с хумустим
/извършва се съвместно с обеззаразяването
на семената с фунгицид/
ІІ. Листно подхранване:
1. 2-3-ти  лист
2. Преди изметляване

Слънчоглед:
І. Третиране на семената с хумустим
/извършва се съвместно с обеззаразяването
на семената с фунгицид/
ІІ. Листно подхранване:
1. 2-4-ти лист

Рапица
І .Третиране на семената с хумустим
/извършва се съвместно с обеззаразяването
на семената с фунгицид/
ІІ. Листно подхранване
1. 1-2 двоки листа;
2. бутонизация.

Тютюн:
Листно подхранване:
1. 5-6 дни преди изваждане  на разсада
2. 5-10 дни  след засаждане на полето
3. 15-20 дни след второто пръскане

Памук
І. Третиране на семената с хумустим
/извършва се съвместно с обеззаразяването на семената с фунгицид/
ІІ.  Листно подхранване:
1. Начало на бутонизация
2. Масов цъфтеж
3. 20 дни след второто пръскане

Бобови култури:
ІТретиране на семената с хумустим
/извършва се съвместно с обеззаразяването на семената с фунгицид/
ІІ. Листно подхранване:
1. 2- 4 ти лист
2. Бутонизация
3. Цъфтеж

Фъстъци
І. Третиране на семената с хумустим
/извършва се съвместно с обеззаразяването
на семената с фунгицид/
ІІ.  Листно подхранване:
1. 4-ти лист;
2. Бутонизация;
3. 10-15 дни след второто пръскане
З е л е н ч у к о в и   к у л т у р и

Домати:
І .Третиране на семената с хумустим
ІІ.  Листно подхранване:
1.  2-4-ти лист на разсада
2.  Начало на бутонизация
3.  Начало на цъфтеж

Оранжерийни домати:
І .Третиране на семената с хумустим
ІІ.  Листно подхранване:
1. 7 дни след засаждане
2. Начало на бутонизация
3. Начало на цъфтеж

Пипер, патладжан:
І. Третиране на семената с хумустим
ІІ.  Листно подхранване:
1. 2-4-ти лист
2. Начало на бутонизация
3. Начало на цъфтеж

 Краставици, лук, дини, пъпеши и тикви:
І. Третиране на семената с хумустим
ІІ.  Листно подхранване:
1. 2-4-ти лист
2. 10-14 дни след първото пръскане
3. 10-14 дни след второто пръскане
Зеле:
І Третиране на семената с хумустим
ІІ   Листно подхранване:
1. След засаждане  разсада на полето
2. Начало на завиване на зелката
3. 10-12 дни след второто пръсканеМоркови:
І. Третиране на семената с хумустим
ІІ. Листно подхранване:
1. 2-3-ти същински лист
2. Начало на надебеляване на корена

Салати, спанак, репички:
І .Третиране на семената с хумустим
ІІ. Листно подхранване:
1.  2-3-ти лист
2.  7-10 дни след първото пръскане
3.  7-10 дни след второто пръскане

Картофи:
ІТретиране на посадъчния материал
 с хумустим, чрез пръскане или потапяне
 на клубените,  преди засаждането им.
ІІ. Листно подхранване:
1. При поникване
3.  Бутонизация

Т р а й н и н а с а ж д е н и я

Овощни видове:
При създаване на ново насаждение                     
– Третиране на посадъчния  материал
с хумустим /съгл. табл. /.
При плододаващо насаждение
–  Листно подхранване:
1.  5-7 дни след цъфтеж.
2.  Начало на окапване на завръзите
3.  15-20 дни след второто пръскане
4.  15-20 дни след третото пръскане

Ягодоплодни култури:
При създаване на ново насаждение
Третиране на посадъчния  материал
с хумустим /съгл.таб/.
При плододаващо насаждение
Листно подхранване:
1.  5-7 дни след  начало на цъфтеж
2. 10-15 дни след първото пръскане
3. 10-15 дни след второто пръскане

Лозя:
При създаване на ново насаждение
Третиране на посадъчния материал
с  хумустим / съгл.табл./.
При плододаващо насаждение
Листно подхранване:
1.  Начало на поява на ресата
2.  Цъфтеж на ресата
3  15- 20 дни след второто пръскане

Хмел
При създаване на ново насаждение
Третиране на посадъчния материал
При плододаващо насаждение
Листно подхранване:
1. Начало на вегетация
2. 10-15 дни след първото пръскане
4. 10-15 дни след второто пръскане

Ф у р а ж н и   т р е в и   и
з а т р е в е н и     п л о щ и

Листно подхранване
1.  Начало на вегетация след  масово разлистване;
2.  Преди бутонизация;
3.  След коситба.

Е т е р и ч н о м а с л е н и   к у л т у р иМаслодайна роза
При създаване на ново насаждение
І .Третиране на посадъчния материал
 с хумустим /съгл.табл./.
ІІ. Листно подхранване:
1.   Излистване
2.   10-12 дни след първото пръсканеЛавандула и хизоп
При създаване на ново насаждение
Третиране на посадъчния материал
 с хумустим / съгл.табл./.
При плододаващо насаждение
   Листно подхранване:
1.  Масово разлистване
2.  Преди бутонизация

Мента, маточина
При създаване на ново насаждение
Третиране на посадъчния материал
с хумустим /съгл.табл./.
При плододаващо насаждение
   Листно подхранване:
1.   Начало на разлистване
2.  10-12 дни след първото пръскане
3.  10-12 дни след коситба

Салвия, жълт мак
При създаване на ново насаждение
Третиране на посадъчния материал
 с хумустим / съгл.табл./.
При плододаващо насаждение
 Листно подхранване:
1.  Начало на  масово разлистване до
изтъбляване
2.  12-15 дни след първото пръскане

Силибум
І .Третиране на семената с хумустим
ІІ.  Листно подхранване:
1.   Начало на изстъбляване
2.   Преди цъфтеж

Сенникоцветни
/кориандър, копър , анасон, резене,
кимион и др./
І .Третиране на семената с хумустим
ІІ. Листно подхранване:
1.  Начало на масово разлистване
до изстъбляване
2.  Преди цъфтеж

Л е к а р с т в е н и   и   п о д п р а в н и   к у л т у р и

ІТретиране на семената с хумустим
ІІ. Листно подхранване:
1. Начало на вегетация, след разлистване
2. 10-12 дни след първото пръскане

Д е к о р а т и в н и
х р а с т и и   ц в е т я:

І. Третиране на посадъчния материал,
или семената  с хумустим /съгл.табл./
ІІ. Листно подхранване:
1. След засаждане на разсада /начало на
вегетацията/, а при семенните след поник-ването им.
2. 10-15 дни след първото пръскане
3. 10-15 дни след второто пръскане
4.10-15 дни след третото пръскане
 
В н и м а н и е !
Хумустим  e съвместим с всички пестициди и  е желателано да се използва съвместно с тях, защото снема стреса от прекия контакт на химическите  вещества  с растението
 
При съвместното им използване ,  приготвянето на работния разтвор става в следния ред:  първо се приготвя разтвора с пестицида и в него се добавя необходимото количество “Хумустим”

Преди слагане в пръскачката, разтворът с Хумустим се прецежда през фина марля